Media no image
Ohenm42fjlzyyyracnhs

Unika avtryck i smarta ytor

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 08:00 CEST

Ett forskarlag på Biofilms - Research Center for Biointerfaces vid Malmö högskola, projektlett av postdoktor Guoqing Pan och under professor Börje Sellergrens vingar, har utvecklat en teknik där man molekylärt kan styra cellers rörelser i kontakt med smarta biomaterial.

Forskningsresultaten har rönt stor uppmärksamhet och artikeln "An Epitope Imprinted Biointerface with Dynamic Bioactivity for Modulating Cell-Biomaterial Interactions” är antagen som en VIP - Very Important Paper - i den högt ansedda tidskriften Angewandte Chemie.
– Vi har lyckats imitera den dynamik som sker i naturen då verkliga celler fastnar på ytor. Med denna upptäckt kan vi både binda och frisläppa celler genom molekylär styrning, säger Guoqing Pan.

Skadad vävnad och tumörceller

Möjliga användningsområden för den nya tekniken är reparation av skadade vävnader, stamcellsbaserad medicin och möjligheten att fånga cirkulerande tumörceller i kroppen.
I experiment har man gjort avtryck av en epitop, en kort peptidsekvens /antigendeterminant, på en specialdesignad och artificiell bioyta. Därefter har man låtiten RGD-baserad peptid – som är en trigger för celladhesion - vidhäfta till ytan. På detta sätt exponeras RGD-sekvensen och känns igen lättare av cellerna. Genom tillsats av epitopen möjliggörs molekylärt utbyte så att cellerna både kan landa och lämna ytan.

Unik metod

I nästa forskningsfas avser Guoqing Pan och hans forskarteam att istället för peptider undersöka möjligheten att skapa liknande reversibla rörelser och avtryck med korta DNA-kedjor.
Projektet, som går under namnet MIP4CELL, drivs tack vare finansiering från det EU-baserade Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) och under ledning av professor Börje Sellergren.
– Det saknas i dag effektiva metoder för att kontrollera cell- och vävnadsodling. Det här är en unik och mild metod som kan få stor betydelse för regenerativ- och stamcellmedicin i framtiden, säger Börje Sellergren.

Kontakt

Börje Sellergren, professor, tfn:  040-66 57810, borje.sellergren@mah.se

Guoqing Pan, postdoktor, tfn: 040-66 57239, guoqing.pan@mah.se

Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. Lärosätet startade 1998 och har vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.

Ett forskarlag på Biofilms - Research Center for Biointerfaces vid Malmö högskola, projektlett av postdoktor Guoqing Pan och under professor Börje Sellergrens vingar, har utvecklat en teknik där man molekylärt kan styra cellers rörelser i kontakt med smarta biomaterial.

Läs vidare »
Pawvnom8mugwk6aebexn
Bk8nl7nhe19mia85cg5u

Malmö högskolas årshögtid startskott för universitetsfirande

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 16:45 CEST

Nu arrangerar Malmö högskola sin sista årshögtid som högskola – med hattar, kransar, ringar och musikalisk inramning. Nästa års firande anordnas av Malmö universitet. Årshögtiden är startskottet för firandet av Malmö högskolas universitetsblivande. Från och med Årshögtiden och under hela 2018 kommer lärosätet att synliggöra bredden och spetsen inom forskning och utbildning lite extra.

Mgbdpkko4y7jbsb5lwqm

Historieämnet i skolan drar åt olika håll - visar avhandling på Malmö högskola

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 11:46 CEST

Historieämnet på högstadiet används både för att elever ska bli kritiskt tänkande och för att fostra dem till demokratiska medborgare. Denna splittring kan ge problem, visar Fredrik Alvén i sin avhandling.

Media no image

Malmö kommunfullmäktiges ordförande blir hedersdoktor

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 16:25 CEST

Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola har utsett Kent Andersson för promovering vid lärosätets årshögtid den 20 oktober 2017.

Kent Andersson, heltidspolitiker sedan 1984, har under många år haft en nära anknytning till Odontologiska fakulteten. Det började för drygt 50 år sedan då han var patient, år 2010 tillträdde Kent Andersson rollen som ordförande för fakultetsstyrelsen, en position han med föredöme upprätthöll fram till 2015. Dessförinnan var han vice ordförande i Malmö högskolas styrelse 2000-2010. Åren i fakultetsstyrelsen ledde till att fakulteten drog fördel av hans starka nätverk och kunskap kring utvecklingen av Malmö. Under Kent Anderssons ledning var sammanträden alltid välorganiserade och professionella med en positiv och konstruktiv stämning.

Oöverträffad värd

I motiveringen hänvisas även till Kent Anderssons symboliska roll som borgmästare, och lyder: "I denna roll är han tillsammans med hustrun Monica Blomberg en oöverträffad värd vid tillställningar i Rådhuset, där de tillsammans representerar Malmö stad. Genom åren har många nationella och internationella besökare vid den Odontologiska fakulteten kommit i åtnjutande av Kent Anderssons och hustruns värdskap".

Symbol för förändring

– Det är oerhört hedrande att få ta del av den här uppskattningen och att de har utsett mig, säger Kent Andersson. OD har alltid varit en symbol för förändring från arbetarstad till kunskapsstad. Det har nog alltid varit ett lyckligt äktenskap mellan Tandvårdshögskolan och Malmö. Väldigt många malmöbor har passerat och har en relation till OD.
Med uppdrag i flera av Malmö stads nämnder och sedan 2010 som borgmästare har Kent Andersson utmärkt sig som en god ambassadör för Odontologiska fakulteten. I motiveringen skriver fakulteten att Kent Andersson är en mycket värdig mottagare av ett hedersdoktorat.

Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. Lärosätet startade 1998 och har vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.

Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola har utsett Kent Andersson för promovering vid lärosätets årshögtid den 20 oktober 2017.

Läs vidare »
Media no image

Språket väsentligt för att lära sig matematik. Visar avhandling på Malmö högskola

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 09:31 CEST

-Redan när jag jobbade som matematiklärare i åk 4-9 förvånades jag över hur ovana eleverna var att kommunicera vad de egentligen gjorde när de räknade olika uppgifter. Särskilt tydligt blev det för elever som hade det svårare i skolan. Alla var också väldigt bundna av att räkna uppgifter för att komma framåt i matteboken. 

Syftet med Cecilia Segerbys avhandling är att utforma och analysera både strategier och aktiviteter för att få elever att resonera om matematik i en åk 4. Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan elevers läsförmåga och matematiska förmåga redan från åk 4 och att detta följer med under hela skoltiden.

Vissa hoppade över texten

Först gjorde Segerby en mängd förstudier. I dessa såg hon bland annat att eleverna hade svårt att läsa och koda av texterna som föregick själva mattetalet i matematikboken. Vissa elever hoppade helt enkelt över texten och gick rakt på uppgiften. Hon upptäckte även att elevernas skrivförmåga var starkt begränsad när de skulle skriva ner vad de höll på med.

Utifrån dessa förstudier byggde hon sedan sin intervention, genom att utföra en educational design research, tillsammans med klassläraren. Det betydde att hon var inne i klassrummet och var med och påverkade matematikundervisningens upplägg tillsammans med läraren.

Vad står tal och siffra för?

I denna studie sjösattes de fyra strategierna, klargöra, förutsäga, fråga och summera, för att utveckla elevernas förmåga att resonera om matematik. En aktivitet var att eleverna skulle upprätta en ordlista och kunna klargöra vad exempelvis begreppet tal och siffra stod för. För många var det svårt att beskriva trots att läraren försökt att vägleda och stötta. En annan aktivitet var att summera vad de kände till innan och efter de arbetat med geometri.

-Hela syftet var att få eleverna att resonera kring matematik genom att sjösätta strategier vad gäller läsning och skrivning.

Så vilka är de viktigaste resultaten?
- Eleverna utvecklade sin läs och skrivförmåga och resonemangsförmåga i o m interventionerna, säger Cecilia Segerby. Deras resonemang blev rikare då de använde fler matematiska begrepp och mer egna ord för att förklara vad de höll på med. Helklassdiskussionerna blev också mer innehållsrika då elevernas anteckningar lyftes. En viktig aspekt var att kulturen i klassrummet hade en väsentlig roll för hur eleverna utvecklade förmågan att resonera.

-Det är viktigt att visa att redan elever i 4:an kan utveckla läs- och skrivstrategier som rustar dem för deras framtida matematiska lärande.

Vem ska läsa avhandlingen?

- Jag tror att blivande lärare och verksamma lärare ska finna den inspirerande. Jag hoppas även att forskare inom det matematikdidaktiska fältet kommer ha intresse av den.

Text: Helena Smitt

Mer information:
Cecilia Segerby
tel. 040-665 88 30

Avhandlingens titel: Supporting mathematical reasoning through reading and writing in Mathematics. Making the implicit explicit.

Disputationen sker den 15 september kl. 10:15 i D 138, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10,
Malmö högskola.

Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. Lärosätet startade 1998 och har vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.

Att kunna läsa och förstå matematiktexter är avgörande redan i 4:e klass för att lära sig matematik. Det visar Cecilia Segerby i sin avhandling. Hur gör man egentligen för att utveckla 10-åriga elevers resonemangsförmåga i matematik?

Läs vidare »
D9mygk2sr7tsoommsebp
C45eyxvebwruzvl8bme0

Damfotbollsklubbar vill slippa jämföras med männen

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 08:30 CEST

En stark lokal förankring är viktigt för damfotbollslags identitet. Men jämförelsen med herrlagen hindrar deras utveckling och främjar stereotyper. I en ny avhandling undersöker idrottsvetaren Mattias Melkersson villkoren för fyra olika klubbar.

Ji3o6fvfjabn1lwxydcx

Pressinbjudan: Knowledge for Change. OBS Ny lokal!

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 16:23 CEST

Nu etablerar Malmö högskola ”Knowledge for Change”, en seminarieserie som lyfter forskningens roll i samhällsutvecklingen. Först ut som gästföreläsare är professor John Douglass – författare av bland annat boken ”The New Flagship University”.

Cn80yrtjmcrsekzxqyyx

“Acceptera inte tekniken som den är”

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 15:59 CEST

Teknikutvecklingen i dagens medier går i rasande tempo. Det beror till stor del på användningen av algoritmer och matematiska beräkningar. Hur tekniken utvecklas styrs av dataingenjörer men också av oss användare. Tekniken och medierna påverkar maktrelationer, men också våra liv och sociala upplevelser. Detta har Eric Snodgrass forskat om. Den 8 september disputerar han vid Malmö högskola.

Media no image

Pressinbjudan: Fredspristagaren Shirin Ebadi möter studenter på Malmö högskola

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 08:00 CEST

Den 30 augusti kommer Nobelpristagaren Shirin Ebadi till Malmö högskola för att hålla en öppen föreläsning om mänskliga rättigheter och svara på åhörarnas frågor.

Shirin Ebadi blev som första kvinna i Iran utsedd till domare. Ett arbete som hon dock tvingades lämna efter revolutionen 1979. Med följd att Shirid Ebadi bland annat kom att ägna sig åt att undervisa på universitetet, skriva böcker och artiklar samt arbeta på olika sätt för mänskliga rättigheter och hjälpa politiskt förföljda medborgare och deras anhöriga.

Hon grundade Defender for Human Rights Center i Iran och har särskilt arbetat för kvinnor, barns och flyktingars mänskliga rättigheter, ett arbete för vilket hon 2003 tilldelades Nobels Fredspris. I dag lever hon i exil i London

Shirin Ebadi är hedersmedlem i Svenska Pen och är i Sverige för PEN-konferensen Finding Room for Common Ground.

Representanter för media är välkomna att närvara vid besöket. Föreläsningen tolkas på engelska.


Tid och plats: 30 augusti klockan 15-17, Niagara sal B2, Nordenskiöldsgatan 1.

Presskontakt: Per Eriksson, tfn: 040-66 57562, per.eriksson@mah.se

Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. Lärosätet startade 1998 och har vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.

Den 30 augusti kommer Nobelpristagaren Shirin Ebadi till Malmö högskola för att hålla en öppen föreläsning om mänskliga rättigheter och svara på åhörarnas frågor.

Läs vidare »
Cprgll9durtqn1lppjnk

Dokumentärfilmaren Magnus Gertten blir hedersdoktor på Malmö högskola.

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 10:11 CEST

Magnus Gertten, flerfaldigt prisbelönad dokumentärfilmare och Malmöskildrare, utnämns till hedersdoktor på Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • lotta.orban@mah.se
 • 0709-655 492

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • hemvledina.smitt@mah.sqgsee
 • 0709-655 355
 • 040-665 80 62

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Forskning, press och opinion
 • nucharlotttoqlammje.londahl.bemzchmawnryrczqkjnnsj@mahjy.scdooe
 • 040 - 665 7879
 • 072 - 210 97 19

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • ciwiylmagnus.jwdando
 • 040 665 81 97
 • 0709 655 372

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • carolin.lind@mah.se
 • 040-66 57889
 • 072-702 29 73

Om Malmö högskola

Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. Lärosätet startade 1998 och har vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.