Pressmeddelande -

Liten rörlighet på arbetsmarknaden i Norrland

Arbetsgivarna i norra Sverige lämnar en fortsatt försiktigt positiv sysselsättningsprognos inför inledningen på det nya året och sysselsättningstrenden är på samma nivå som för ett kvartal sedan. Branschundersökningen visar att de största jobbchanserna över landet finns i finans-, fastighets- och konsultbranscherna medan hotell- och restaurangbranschen rasar med hela 20 procentenheter jämfört med förra året.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för norra Sverige är +5 procent, vilket är oförändrat jämfört med förra kvartalet men en minskning med fyra procentenheter jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för Sveriges om helhet är +5 procent.

- Även om den norrländska arbetsmarknaden ser fortsatt relativt god ut och både de östra och södra delarna av landet går fortsatt bra, rapporterar den västsvenska arbetsmarknaden en avmattning och detta tillsammans med negativa tecken från den konjunkturkänsliga hotell- och restaurangbranschen gör att det finns fog för viss oro framåt, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Skåne toppar

Arbetsgivarna i fyra av de sex regionerna lämnar positiva jobbprognoser inför första kvartalet 2016 och störst efterfrågan på arbetskraft rapporterar Skåne. Den norrländska arbetsmarknaden fortsätter alltså att vara försiktigt positiv. Västsverige glider ner till en nollprognos och östra Götaland rapporterar klart optimistiska sysselsättningsplaner liksom Stockholms- och Uppsalaregionen, medan mellersta Sverige rapporterar den enda negativa regionprognosen.

Sysselsättningsökningen fortsätter i finans-, fastighets- och uppdragssektorn

Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos. Starkast prognos kommer precis som de två föregående undersökningarna från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn som nu ökar till rejält optimistiska +26 procent - branschens högsta sedan undersökningen startade 2003. Energisektorn och transportbranschen ser fram emot sysselsättningsökningar under årets första kvartal och tillverkningsindustrin ser fram emot ett efterlängtat lyft. Betydligt tuffare tongångar kommer från hotell- och restaurangbranschen som rasar med 20 procentenheter ner till pessimistiska -7 procent. Även de gröna näringarna rapportera negativa jobbplaner.

Inga tydliga tecken globalt

Globalt kommer de starkaste prognoserna från Indien, Taiwan, Japan, Turkiet och USA. De svagaste – och enda negativa - prognoserna rapporterar arbetsgivarna i Brasilien, Finland och Frankrike.

Arbetsgivarna i Kina har lämnat en försiktig prognos inför första kvartalet 2016. I Europa är det Turkiet som har störst behov av arbetskraft och Italien rapporterar äntligen en positiv arbetskraftsefterfrågan.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2016 förväntar sig nio procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, fem procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (78 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +4 procent men när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +5 procent.

www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

Rapporten i sin helhet

Film där VD beskriver resultaten

Diagram

Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2016 presenteras den 8 mars 2016.

Ämnen

 • Anställningsfrågor, kollektivavtal

Taggar

 • arbetskraft
 • arbetsmarknaden
 • arbetsmarknadsbarometer
 • manpower
 • manpowergroup
 • nya jobb
 • sysselsättning
 • sysselsättningstrenden
 • undersökning

Regioner

 • Dalarna

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för företag och individer. Koncernen är ett jobbskapande företag som ger arbete åt 3,4 miljoner individer globalt.
I Sverige får drygt 20.000 personer jobb årligen genom ManpowerGroups alla verksamheter. ManpowerGroup Sverige har 12 000 medarbetare anställda på ett 70-tal orter och verksamheten är uppdelad i tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management. Inom ramen för ManpowerGroup Solutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar. Manpower.se är Sveriges största privata jobbsida på nätet med cirka 200 000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster. ManpowerGroup har utsetts till ”World most Ethical Company” fem år i rad.

Presskontakt

Hélène Belin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation och PR 070 377 45 43

Relaterat material