Skip to main content

Byggstart för världsunik energilösning med sol och vätgas i Mariestad

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2018 16:05 CEST

Mariestad blir först i världen med en solcellsdriven tankstation för vätgas. I anslutning till den befintliga tankstationen ska en solcellspark anläggas.

Mariestad blir först i världen med en solcellsdriven tankstation för vätgas. Tillsammans med det kommunala elbolaget VänerEnergi och företaget Nilsson Energy bygger Mariestads kommun världens första anläggning för soldriven lokal vätgasproduktion.

Den världsunika energisystemlösningenär självförsörjande. Solenergi från solcellsparken utgör bränslet till systemet.Energin som kommer från solcellerna omvandlas i en elektrolysör, där vatten spjälkas till vätgas och syrgas. Vätgasen ska främst användas för att tanka bränslecellsfordon och strömförsörja tankanläggningen. Vid behov fungerar den också som en effektreserv för elnätet.

Solcellspark
2016 investerade Mariestads kommun i Sveriges femte tankstation för vätgas. Vätgasstationen används både för utveckling av energisystemet och för tankning av elbilar med bränsleceller. Nu går startskottet för byggnation av en solcellspark i anslutning till den befintliga tankstationen för vätgas, som är placerad utmed E20 vid den södra infarten till Mariestad.

Satsningen garanterar att den vätgas som produceras i Mariestad är helt förnybar och fri från utsläpp. Solinstrålningen över solcellsparken kommer att kunna långtidlagras i form av vätgas.

Modellområde

Mariestad är av Unesco utnämnd till internationellt modellområde för hållbar utveckling (biosfär). Inom ramen för detta byggs parallellt en test- och demonstrationsplats för hållbara transporter och energisystem där sol- och vätgaslösningen är en viktig del. Satsningarna ska också skapa förutsättningar för en industriell förnyelse och utveckling i och omkring staden.

Välkommen till pressinformation!

När: onsdag den 16 maj klockan 10.00

Var: samling på Residenset Marieholm och därefter gemensamt platsbesök

Anmäl gärna ditt deltagande i förväg till ulrika.soderstrom@mariestad.se

Deltagare: ansvariga för genomförandet av satsningen från Mariestads kommun, VänerEnergi och Nilsson Energy AB.

Frågor

För kompletterande information och frågor, kontakta Ulrika Söderström, projektledare Test- och demonstrationsplats Mariestad på telefon 0501-75 50 38 eller via e-post till ovanstående
e-postadress.

Mariestad är en stolt småstad som badar i naturupplevelser och livskvalitet. Här möter Sveriges blå band Göta kanal norra Europas största sjö Vänern, i ett område så speciellt att det utsetts till biosfärområde av Unesco.

Vår Vision 2030 tar ut riktningen för Mariestad som en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa. Vi står stadigt i vår kulturrika historia och är samtidigt nyfikna på framtiden – allt kan hända i en stad som Mariestad.

Bifogade filer

PDF-dokument