Skip to main content

Mariestads kommun lanserar nya digitala tjänster

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2018 09:25 CET

Mariestads kommun lanserar nya digitala kartbaserade tjänster på mariestad.se. Det handlar om att tillgängliggöra information som kan användas som verktyg i vardagen. Nu går det till exempel enkelt att se vilka vägar som är avstängda för vägarbeten, få information om vad som gäller för enskilda hus vid bygglovsansökan eller snabbt se var det finns parkering i stan.

-Vi jobbar mot digitalisering och tillgänglighet för våra invånare. Idag förväntar man sig att kunna ta del av information på ett tillgängligt sätt. Man ska kunna ta del av informationen var man än befinner sig, genom mobilen. Det ställer krav på oss att leverera genomtänkta digitala och smarta tjänster, säger Göran Persson, chef för mät- och geodataenheten Mariestads kommun.

Digitalisering i fokus

De senaste åren har kommunen haft ett tydligt fokus på digitalisering och tillgängliggörande av information för invånarna. Bland annat har digitala blanketter, utvecklad hemsida, digitaliserad synpunktshantering, appar och digital anslagstavla lanserats. Som en del av ett verksamhetsmål under 2017 har mät- och geodataenheten nu tagit fram en helt ny digital tjänst. Detta har möjliggjorts genom att teknisk kompetens rekryterats (Anders Persson, mätingenjör) för att bygga en egen digital lösning baserat på öppna APIer. Tjänsten, som också mobilanpassats, möjliggör att vi kan tillgängliggöra all typ av information som är lägesbunden. I dagsläget har tre olika tjänster prioriterats.

Projektkartan

Projektkartan visar aktuella vägarbeten, avstängda gator, byggnationer, renoveringar och arbeten i kommunens regi som på något sätt påverkar stadsmiljön och framkomligheten.

Parkeringskartan

Parkeringskartan visar alla kommunala parkeringsplatser där man kan stå mer än fyra timmar samt kommunens husbilsuppställningsplatser. Korttidsparkeringar finns inte med på kartan.

Detaljplantjänst

Detaljplanetjänsten visar alla antagna detaljplaner i Mariestads kommun. Detaljplanerna reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller för viss fastighet. Enskilda kan gå in och titta på vilka regler som gäller vid bygglov för den egna tomten.

Framtida ambitioner

Tjänsten möjliggör att tillgängliggöra all typ av information som har koordinater.

-Det finns egentligen inga gränser för vad vi kan presentera i tjänsten. Allt som har en position på en karta går att visa. Tanken är att vi ska ta fram tjänster som visar lekplatser, återvinningsstationer och idrotts- och fritidsanläggningar härnäst, säger Anders Persson, mätingenjör och tillträdande chef för mät- och geodataenheten Mariestads kommun, som är den som byggt tjänsten.

Mikael Nordin, teknisk chef, om arbetet med de digitala tjänsterna:

”Vår mät- och geodataenhet har under det senaste året åstadkommit en stor utveckling inom geodataområdet. En utveckling som såväl enskilda kommuninvånare som kommunens egna verksamheter kommer ha stor nytta av framöver. Enheten leder utvecklingen inom området bland kommunerna i Sverige, vilket gör mig både imponerad och stolt”.

Mariestad är en stolt småstad som badar i naturupplevelser och livskvalitet. Här möter Sveriges blå band Göta kanal norra Europas största sjö Vänern, i ett område så speciellt att det utsetts till biosfärområde av Unesco.

Vår Vision 2030 tar ut riktningen för Mariestad som en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa. Vi står stadigt i vår kulturrika historia och är samtidigt nyfikna på framtiden – allt kan hända i en stad som Mariestad.