Gå direkt till innehåll
Martinsons tar nästa steg mot helt fossilfria transporter

Pressmeddelande -

Martinsons tar nästa steg mot helt fossilfria transporter

Johanssons Åkeri, som skött en stor del av Martinsons transporter i över 30 års tid, gick i februari över till det temperaturoberoende drivmedlet HVO, Hydrogenated Vegetable Oil. Det innebär att en betydande del av råvaru- och färdigvarutransporterna nu drivs av fossilfritt bränsle året om

De senaste två åren har Johanssons transportflotta drivits med biodieseln RME under sommarhalvåret och diesel resten av tiden. Övergången till HVO är ett led i det ständiga miljöarbete som bedrivs inom samtliga delar av Martinsons.

– Vi ser våra transporter som en viktig del av resten av verksamheten. Med HVO får vi ännu lägre koldioxidutsläpp och minskar våra klimatavtryck ytterligare. Det går hand i hand med det företag vi vill vara, säger Ulrika Wågberg, inköpschef på Martinsons.

HVO är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas med eller helt ersätta diesel. Eftersom Johanssons Åkeri redan tidigare anpassat sina motorer till RME krävdes det inga större åtgärder för att övergå till HVO.
– Det är bättre än RME av flera orsaker. Det ger ännu lägre koldioxidutsläpp, och samma förbrukning per mil som diesel. Dessutom är det driftsäkert eftersom det inte är beroende av temperatur på samma sätt som RME. Vi har testkört med HVO under en kall period med neråt 30 minusgrader utan problem, så det känns väldigt stabilt, säger Ulrika Wågberg.

På Johanssons Åkeri i Bygdsiljum är man nöjda med resultatet och utfallet av testkörningen med HVO.
– Det är lite tidigt att utvärdera det, men som det ser ut så verkar det fungera utan problem, säger Roger Johansson, vd på Johanssons Åkeri.

Johanssons Åkeri sköter även transporterna åt biobränsleföretaget Rebio, där Martinsons är en av delägarna. Även Rebio ser övergången till HVO som ett steg mot en fossilfri transportflotta, något som ligger i linje med Rebios gröna profil som leverantör av förnybara träbränslen.

Fakta
HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) är en syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt- och djurfetter. Det är ur användningssynpunkt identiskt med vanlig diesel. RME (Rapsmetylester) är en biodiesel gjord på raps och rybs. HVO har fördelen att det ger lägre koldioxidutsläpp och är mindre temperaturkänslig än RME.

Mer information
Ulrika Wågberg, inköpschef
Martinsons
Tel: 072 209 70 18
ulrika.wagberg@martinsons.se

Roger Johansson, vd
Johanssons Åkeri
Tel: 070 331 03 61

Ämnen

Taggar

Regioner


Familjeägda Martinsons är Sveriges största producent av limträ, träbroar och byggsystem för flerbostadshus och byggnader i trä. Tack vare utvecklingen av klimatneutrala konstruktioner är koncernen en drivande aktör inom byggandet av hållbart och framtidssäkert samhälle. Martinsons sågverksanläggningar i Bygdsiljum, Kroksjön och Hällnäs framställer sågade och vidareförädlade produkter till kunder i Norden, Europa, Afrika och Asien. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten och koncernen har idag cirka 440 anställda, med en årsomsättning på 1,6 miljarder kronor.

Presskontakt

Ida Martinson

Ida Martinson

Presskontakt Marknad och PR Pressinformation 0914-20811

Relaterat material

Relaterade nyheter

Martinsons – en naturlig del av framtiden

Martinsons utvecklar produkter som har skapat ett ökande intresse för trä som byggnadsmaterial. Det handlar om allt ifrån sågade trävaror och limträ, till träbroar och byggsystem i trä för hallar och flerbostadshus. Genom att ta tillvara råvaran från de norrländska skogarnas kretslopp har Martinsons dessutom fått en viktig roll inom byggandet av det moderna, hållbara samhället. Som en naturlig del av framtiden.

Martinsons
Burträskvägen 53
937 33 Bygdsiljum
Sweden