Skip to main content

Maxagon Kapital AB : Uppdatering, Nyhetsbrev september

Nyhet   •   Okt 13, 2017 08:25 CEST

www.maxagon.se

Fondportföljerna har utvecklats starkt under september och redovisar nu utvecklingen från den 12 januari :

Maxagon maximal +11,19%

Maxagon mellan +8,31%

Maxagon mini + 3,98%

Se mer på webbplatsen: www.maxagon.se

Vad har hänt under månaden?

Börsen har gått bra efter sommaren och har återhämtat sig, mycket tillskrivs cykliska bolag vilka har svarat på stark makrodata samt en fortsatt expansiv penningpolitik.

Svenska börsen OMXS30 har under senaste 30 dagarsperiod gått upp 4,38%.

Man kan också konstatera att läget i svensk ekonomi beskrivs som " betydligt starkare tillväxt än normalt"

Den amerikanska dollarns fria fall ser ut att ha avstannat, detta pga den amerikanska centralbankens utfästelse om kommande räntehöjningar.

Angela Markel behåller makten i Tyskland, marknaden tog valresultatet med ro.

USA får samtidigt allt mer hjälp med att dra efterfrågelasset i världsekonomin. Den europeiska tillväxten växer sig både starkare och uthålligare. En klart högre aktivitet bland företagen har lett till att företagens behov av investeringar har ökat och framförallt till att fler jobb nu skapas runt om i Europa. En växande optimism bland hushållen gör att konsumtionsutsikterna stadigt förbättras. Den europeiska tillväxten stimuleras dessutom av en fortsatt expansiv penningpolitik och nu även av en minskad politisk osäkerhet. En stark parlamentarisk ställning för Frankrikes nytillträdde president skapar dessutom förutsättningar för att euroregionens näst största ekonomi ska kunna genomföra välbehövliga reformer av ekonomin. Reformer som inte bara kommer att lyfta den franska potentiella tillväxten, utan också öka pressen på Italien att göra detsamma. 

En högre världstillväxt och avsaknaden av ett vettigt räntealternativ gör placeringar mot börsen attraktiva för en investerare. Aktieinvesterare har anledning att se optimistiskt på framtiden, men bör samtidigt ha rimliga förväntningar på den förväntade börsavkastningen. En betydande vinstökning är redan diskonterad i dagens aktiekurser något som även gör marknaden känslig för negativa vinstöverraskningar.

Totalt uppskattar Blackrock att det investerade kapitalet i börshandlade produkter globalt uppgår till rekordnivån 35 600 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt 25 procent sedan årsskiftet.

Börserna i Europa visade på en stark utveckling i september då MSCI Europe Small Cap Index steg 6,4 procent i svenska kronor (4,5% i euro). Hittills i år har MSCI Europe Small Cap Index ökat 16 ,6 procent mätt i svenska kronor (16,0% i euro), vilket innebär en överavkastning mot storbolagsindex MSCI Europe på 6,4 procentenheter.

I Skrivande stund får du betala SEK 8,0886 för en Dollar  och SEK 9,5875 för en Euro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy