Pressmeddelande -

MEDIROX HÖJER VINSTPROGNOSEN

Idag ingick MediRox ett nytt avtal med Reologen i Lund AB och docent Leif Bohlin som innebär att MediRox investerar 2 miljoner kronor i FOR-tekniken. Som en följd av avtalet har MediRox styrelse beslutat justera upp vinstprognosen från 0:40 till 0:50 kr per aktie. MediRox och Reologen i Lund AB har samarbetat sedan november 1996. Samarbetet gäller innovationer inom två områden; MediRox uppfinningar om laboratoriediagnostik av cirkulationsrubbningar och docent Leif Bohlins uppfinningar om hur viskoelastisk information erhålls genom fri oscillation av provet. Det gamla avtalet medförde en fast årlig ersättning om 12,3 basbelopp till Reologen i Lund AB till och med år 2013. I och med dagens avtal slutbetalar MediRox för den teknik som genom åren förvärvats från Reologen i Lund AB. Avtalet innebär vidare att Reologen i Lund AB och docent Leif Bohlin under sju år ger MediRox företrädesrätt till förvärv av framtida uppfinningar, samt att Leif Bohlin står till förfogande som konsult vid behov. Avtalet medför att MediRox investerar totalt 2 miljoner kronor som kommer att utbetalas vid tre olika tillfällen fram till januari 2007. MediRox VD Lars Olsson kommenterar: "Samarbetet med Leif Bohlin har alltid fungerat tillfredsställande och vi är mycket glada för det nya avtalet. MediRox har en stark instrumentteknik och med ReoRox Jr ser vi 2006 som ett startår för expansion. Orderstocken har aldrig varit bättre." Ekonomiskt bedöms avtalet, med hänsyn till avskrivningar, ge en minskad kostnadsmassa om cirka 300 000 kronor per år fram till och med år 2013. Då utvecklingen i övrigt under året varit tillfredsställande ser därför styrelsen skäl att justera upp vinstprognosen från 0:40 till 0:50 kr per aktie. För frågor med anledning av detta pressmeddelande hänvisas till MediRox VD Lars Olsson på e-mail: lars.olsson@medirox.se eller telefon 070-589 57 02. Studsvik 2006-05-02 Styrelsen MediRox AB (publ) MediRox är främst verksamt inom diagnostikområdet koagulation (hemostas). Slutanvändarna finns framför allt på medicinska laboratorier på sjukhus- och primärvårdslaboratorier, inom forskning samt på djursjukhus och inom intensivvården. MediRox utvecklar, producerar och marknadsför produkter för rutinmässig diagnostisering, efterkontroll och kvalitetssäkring i samband med cirkulationssjukdomar, s.k. reagenser och kontroller. MediRox har även instrument, förbrukningsartiklar och reagenser baserade på den patenterade mättekniken FOR. Instrumenten mäter viskositet, elasticitet och koagulationstid. Reologiska mätningar är intressanta inom en rad olika branscher. MediRox FOR-program är i första hand utvecklat för att tillgodose behovet av reologiska mätningar inom sjukvården. Bolagets aktier är noterade på NGM Equity. MediRox AB är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför produkter för laboratoriediagnos av cirkulationssjukdomar samt driver handelsrörelse som förser svenska medicinska laboratorier med instrument och övrig diagnostisk utrustning.

Ämnen

  • Ekonomi, finans