Nyhet -

Almedalen – Bättre strokevård – är sjukvården redo att dra ur proppen?

Medtronic i samarbete med Neuroförbundet och Dagens Medicin Agenda arrangerar seminarium under Almedalsveckan, tisdagen den 5 juli kl. 13:20-14:20. Plats: Burmeisters Bakficka, Tage Cervins gata 8, Dagens Medicin Agenda Vårdtorg.

Var sjuttonde minut drabbas någon av stroke i Sverige. Rätt behandling i tid räddar både liv och livskvalitet – stroke är i dag den tredje vanligaste dödsorsaken och är den enskilt största orsaken till hjärnskador hos vuxna. I Sverige är det bara sex sjukhus som i dag behandlar allvarlig stroke med trombektomi, en metod att mekaniskt dra blodproppen ur hjärnan via ett ingrepp i ljumsken. De senaste åren har fem randomiserade studier stärkt de vetenskapliga bevisen för att metoden kan vara ett paradigmskifte i strokevården. Behandlingen är även kostnadseffektiv, enligt en ny hälsoekonomisk utvärdering från TLV. Hur kan organisationen av strokevården i Sverige förbättras, för att få jämlik och bättre tillgång till bästa behandling? Vilken infrastruktur på nationell och regional nivå behövs för att patienter med svår stroke ska komma till rätt sjukhus i rätt tid? Vilka vinster finns för samhället och för patienterna om fler får tillgång till bra strokevård i det akuta skedet?

Medverkande:

Gabriel Wikström, sjukvårdsminister (s), socialdepartementet, Nils Wahlgren, professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen, Malin Blixt, enhetschef, TLV, Lise Lidbäck, ordförande, Neuroförbundet, Anna Starbrink, sjukvårdslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting, Anders Henriksson, landstingsråd (S), vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting, Landstinget i Kalmar, Stefan Persson, undersköterska, Skånes universitetssjukhus, med egen erfarenhet som strokepatient.

Moderator: Maja Florin, chef för Dagens Medicin Agenda

Twitter: #stroke

Välkommen!

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • stroke
  • strokevård
  • medtronic
  • medtech

Kontakter

Marianne Reedtz Sparrevohn

Presskontakt Director of Corporate Communications, EMEA PR och kommunikation +45 51990833

Relaterat innehåll