Pressmeddelande -

Flaggningsmeddelande i Securitas AB (publ.)

Melker Schörling AB, MSAB har per den 22 maj 2008 köpt 1 173 000 B aktier i Securitas AB.

MSABs innehav uppgår efter affär till 13 874 500 B aktier och 4 500 000 A aktier i Securitas AB. Detta motsvarar 5,03 % av kapital och 11,34 % av röster.


Stockholm den 23 maj 2008


Ulrik Svensson, VD

MSAB
Birger Jarlsgatan 13, 4 tr
111 45 Stockholm
Tel: 08-407 36 60
www.melkerschorlingab.se

MSAB är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag. MSAB är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm, Large Cap. Innehaven består av bolag med tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark utvecklingspotential. De större bolagen tillhör idag de världsledande inom sina respektive områden. MSABs innehav består av sex börsnoterade bolag: Hexagon, AarhusKarlshamn, ASSA ABLOY, Securitas, Niscayah och Bong Ljungdahl. MSABs största innehav är Hexagon där bolaget äger 23% av kapitalet och 45% av rösterna. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare. MSAB avser att göra nya investeringar i såväl noterade som onoterade bolag.

 

 

Ämnen

  • Marknad, börs