Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Tendsign Start stöttar leverantörerna i upphandlingsprocessen.

Mercell Commerce lanserar ny tjänst för leverantörer - gör det enklare och tryggare att svara på upphandlingar

TendSign Start tillför värde för både leverantörer och upphandlare. Tjänsten erbjuder utbildningar och personlig rådgivning för leverantörerna, som ett sätt att öka kunskapen och modet för att delta i offentlig upphandling. Förhoppningen är att detta ska ge upphandlare både fler och bättre anbud, vilket ökar konkurrensen på den offentliga marknaden och kvalitén i samarbetet mellan parterna.

Kontakter

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson

Presskontakt Product Marketing Manager Opic & TendSign +46 705 62 4746
Sofia Andersson

Sofia Andersson

Presskontakt Sverigechef 0705763374
Jonathan Zaar

Jonathan Zaar

Presskontakt Marknadschef 0768843271

Marknadsplatsen för inköpare och leverantörer

Mercell är en ledande digital plattform för offentlig upphandling och gick under 2020 in på den digitala inköpsmarknaden. Företaget har cirka 3 000 köpare och cirka 26 000 leverantörer som kunder.

Företagets unika marknadsplats underlättar anbuds- och upphandlingsprocessen samt gör det enkelt och säkert för köpare att hitta relevanta leverantörer för sina anbudsförfrågningar och inköpsbehov. Mercell säkerställer också att leverantörer hittar relevanta affärsmöjligheter samt erbjuder verktyg för leverantörerna att digitalt kunna ta emot och hantera inköp från offentliga och privata köpare.

Mercell tillhandahåller tjänster till offentliga och privata köpare i 13 europeiska länder med målet att bli den ledande SaaS-plattformen för digital upphandling och upphandling i Europa. Genom förvärvet av Negometrix i februari 2021 blev Mercell också marknadsledande i Nederländerna och etablerade fotfäste på den amerikanska marknaden.

Mercell Sverige
Lindhagensgatan 94
11218 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum