Skip to main content

Coaching - flummigt trams eller kraftfullt verktyg?

Blogginlägg   •   Apr 18, 2017 16:29 CEST

Av Susanne Markovska, Programansvarig på Mgruppen:

Coaching - eller ett coachande ledarskap - ingår i de flesta ledarskapsutbildningar, så även i Mgruppens. Ibland möter jag deltagare som är skeptiska och undrar vad det ska vara bra för. Även jag var trött på coaching när det var som mest på modet och ”alla” skulle utbilda sig till coacher i allt möjligt.

Vem kunde tro att jag skulle bli en coaching-missionär? Men här är jag nu – helt övertygad om att många organisationer har så stor potential här. Eftersom jag haft all anledning att fundera över frågan i rubriken (och vad jag ska svara mina deltagare) så vill jag dela med mig av några tankar.

Vad menas med coaching eller ett coachande ledarskap? Du som har klickat på den här artikeln har säkert en egen uppfattning. Det finns 287 miljoner google-träffar på ordet och ett gäng mer formella definitioner. För stunden tänker jag att det kan duga med:

”en process att genom dialog hjälpa en annan människa att finna sina egna lösningar”.

Personligen är jag inte helt strikt när det gäller att begränsa ett coachande förhållningssätt till att enbart ställa frågor och utforska. I en ledarroll kan man använda ett coachande förhållningssätt utan att släppa siktet på det gemensamma resultatet.

Man kan coacha i många olika sammanhang, men i den fortsatta texten tänker jag på en ledare som coachar en team-medlem, som kallas coachee.

Människan är kommunikationsberoende

Hur kommer det sig att coaching är så kraftfullt och välgörande för både individer och organisationer? Jag tror att det kan ha att göra med att vi är människor och att det uppfyller några av våra grundläggande mänskliga behov. Det gör oss mer trygga, kreativa och produktiva i det vi gör.

För någon vecka sedan hade jag förmånen att få lyssna på Annika Engström från Tekniska Högskolan i Jönköping på programmet Executive Master of HR. Hon pratade om sin forskning kring möten, varpå hon bland annat beskrev människan som kommunikations­beroende utifrån tre olika behov: bekräftelse, kunskap och kontroll. För mig blev det en aha-upplevelse kopplat till just frågan om varför coaching fungerar.

Bekräftelse

Bekräftelse är något vi människor behöver för att förstå oss själva och känna oss betydelsefulla. Coacheen får hjälp att förstå sig själv genom att sätta ord på tankar och känslor och bli lyssnad på. Och både den coachande ledaren och coacheen känner sig betydelsefulla. Coacheen förstår att hen är betydelsefull när hen blir lyssnad på och tagen på allvar. Ledaren får bekräftelse i rollen av att kunna hjälpa och utveckla sin medarbetare.

Kunskap

Vid coaching får coacheen beskriva en situation, ett problem eller ett dilemma – och stöd i att finna resurser och lösningar. Hen kan få syn på saker som hen redan visste - men med nya perspektiv och insikter – ny kunskap. Samtidigt får ledaren inblick i hur coacheen tänker och känner inför sin uppgift och vad som är svårt. Det ger ledaren nya kunskaper både om coacheens personlighet och kompetens, men också om vad som pågår i organisationen utifrån ett medarbetarperspektiv – vilka förutsättningar man upplever sig ha. Ledaren kan få kunskap och insikter som annars varit utom räckhåll.

Kontroll

Kontroll innebär i sammanhanget att förstå vad som förväntas och att kunna påverka. Som coachee får man själv hitta vägen framåt – ett sätt att få kontroll över sin situation. Det blir också ett tillfälle att stämma av förväntningar genom att spegla sig i ledarens reaktioner: verkar det jag säger rimligt – är jag på rätt väg?

Ledarens får insyn i vad coacheen brottas med och vad hen avser att göra, vilket ger en bild av vad man som ledare kan förvänta sig framåt. Och ett tillfälle att kunna påverka genom utmanande frågor och feedback (jo, i en resultatorienterad variant av coaching kan man tillåta sig det). Som ledare kan jag också påverka genom att vidta åtgärder för att röja hinder i organisationen – hinder som man fått syn på genom att lyssna och förstå.

Coaching som byggsten för en god organisationskultur

Att vi behöver kommunikation i våra organisationer är det ingen som ifrågasätter. Coaching lägger en grund för en organisationskultur med god kommunikation – som i sin tur ger förutsättningar för att skapa resultat tillsammans.

Är inte det här gammal skåpmat – coachingutbildning har väl varenda chef och ledare fått nuförtiden?

Ja, inte vet jag, men det jag vet är att jag ibland frågar grupper hur många som upplever att de får coaching av sina chefer och ledare. Och att alltför få händer brukar lyftas till svar. Det gör mig alltid lite dyster. Samtidigt än mer taggad för att fortsätta utbilda och träna chefer och ledare i att bli bra på detta. Det finns bara så mycket potential att hämta!

Vad tycker du? Flummigt trams eller kraftfullt verktyg? Jag är nyfiken på dina tankar om det här, så dela dem gärna med mig! susanne.markovska@mgruppen.se