Skip to main content

Kvinnorepresentation i chefsutbildning

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2004 12:49 CET

Svenska företags utbildningsambition försvårar kvinnors möjligheter till chefsposition Sveriges näringsliv satsar på männen även när det gäller ledarskapsutbildning. Från att vara i majoritet efter avklarad högskoleutbildning vidareutbildas inte kvinnor i samma uträckning som männen. Det visar en kartläggning som utbildningsföretaget Mgruppen har gjort.

Utbildningsföretaget Mgruppen har undersökt hur könsfördelningen ser ut bland kursdeltagarna och granskat vem företagen gav möjlighet att genomgå program för chefer och ledare. Endast 32 procent av deltagarna i Mgruppens öppna program år 2003 var kvinnor och andelen har sjunkit under de senaste åren (39,5 procent år 2002 samt 35,7 procent år 2001).

– Eftersom vidareutbildning är ett mått på hur prioriterad jämställdhetsfrågan är i realiteten tyckte vi att det var intressant att undersöka i vilken utsträckning man gav kvinnor möjlighet till avancerad vidareutbildning, säger Andreas Ekman, marknadsansvarig på Mgruppen. Speciellt med tanke på att flera av våra program vänder sig till nya och blivande chefer, blir undersökningen intressant och relevant för hur de kommande strukturerna kommer bli.

Könsfördelningen bland samtliga chefer i privat sektor är 19 procent kvinnor och 81 procent män (SOU 2003:16). Könsfördelningen mellan dem som lämnar högskoleutbildningar är ungefär 40 procent män och 60 procent kvinnor. Läsåret 2002-03 var 63 procent av examinerade personer i högskolans grundutbildning kvinnor (SCB, Grundutbildning – Examina).

– Det är helt klart att vidareutbildning ger större möjligheter att avancera till chefspositioner. Därför hade det varit upplyftande att se att andelen kvinnor på våra program hade ökat det senaste decenniet, men det har den tyvärr inte, säger Ann Westerberg, programansvarig på Mgruppen.

Ann Westerberg är sedan nio år programansvarig på Mgruppen och har länge varit aktiv i frågan om könsfördelning på chefsnivå.

– Min erfarenhet säger att det krävs två avgörande insikter för att bryta den befintliga könsmaktsstrukturen: Man måste börja se till personen, och inte könet. Man måste se vilka villkor män och kvinnor ges. Den dag vi har lika villkor för båda könen kan vi börja prata om kompetens, lämplighet, intresse för och möjlighet att ta ledande positioner, säger Ann Westerberg.

Kontaktuppgifter
Andreas Ekman, marknadsansvarig: 08 731 41 31, 070 258 1365 andreas.ekman@mgruppen.se

Ann Westerberg, programansvarig: 08 731 41 41, 070 375 38 41 ann.westerberg@mgruppen.se