Pressmeddelande -

​Obehagliga samband kring utandningsprov

Vad är det som händer med polisens nykterhetskontroller? 

MHF oroas av att antalet genomförda utandningsprov stadigt har minskat de senaste åren. På sju år har antalet genomförda prov minskat med 64 %.

ÅrUtandningsprov
20092 700 000
20142 000 000
20151 400 000
2016963 000

 (Källa: Polisen)


Kan kvalitet trumfa kvantitet?

Polisen talar hellre om kvalitet än kvantitet, till exempel att man via SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) framgångsrikt slussar rattfyllerister vidare direkt till sjukvården. Det funkar bra på sina håll. Stockholm, Umeå och Örebro brukar nämnas som goda exempel. Men hur fungerar det på andra håll, det vill säga i stort sett resten av landet i övrigt?

De senaste uppgifterna vi har tillgängliga om hur utandningsproven genomförs kommer från Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2014:1 (Polisens trafiksäkerhetsarbete av Stefan Holgersson).

Rapporten pekar bland annat på sambandet mellan när kontrollerna görs och när potentiellt flest rattfyllerister är ute på vägarna. Dessa uppgifter korrelerar på ett obehagligt vis – åt fel håll. Här är några exempel.

Klockslag

Det visar sig att flest utandningsprov görs kring klockan 9 på morgonen, då antalet rattfylleriolyckor är som lägst.

Veckodag

Antalet kontroller varierar också över veckans dagar. Allra flest kontroller görs på onsdagar, då statistiken säger att antalet rattfylleriolyckor är som lägst.

På lördag och söndag då olyckorna är som allra flest görs däremot minst antal kontroller.

Månad

Likaså visar rapporten att polisen har en topp i kontrollerna i juni och sedan sjunker de drastiskt, med bottennotering i juli precis samtidigt som antalet rattfylleriolyckor ökar och når sin topp kring den 15 juli.


Avstånd från polisstation

Till sist visar rapporten från en kommunstudie att 51 % av nykterhetskontrollerna skedde inom en radie av 3 km från polisstationen. Endast 16 % skedde inom en radie som översteg 8 km från polisstation. Det innebär att ju längre från en polisstation man körde omkring, desto mindre risk var det att möta en kontroll. Så såg det ut i utredningen 2014: Hur ser det ut efter att Polisen riktat sina kontroller?
Sambanden väcker frågor

Alla de här sambanden ger en oroväckande bild av hur arbetet med nykterhetskontroller planeras och genomförs, och de väcker frågor. Varför ser det ut så här? Varför gör man inte tvärtom, och intensifierar kontrollerna när flest rattfyllerister är ute? Visst förstår vi att det kan sammanfalla med generellt hög belastning eller semestertider, men om målet är att minska rattfylleriet och dess konsekvenser skulle det väl vara värt mycket att göra kontrollerna när riskerna är som störst?

Vi ser ännu inte de positiva effekterna av polisens omorganisation, men vi inom MHF välkomnar den förändring som polisen talar om.

Den stora frågan som MHF vill ställa till polisen är: Hur ser siffrorna ut efter omorganisationen?

Lars Olov Sjöström
Trafiksäkerhetschef, MHF - Motorförarnas Helnykterhetsförbund


Källa:

Rapport om Polisens trafiksäkerhetsarbete 

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • rattfylleri
 • trafikolyckor
 • öl
 • sprit
 • alkohol
 • säkerhet
 • trafiken
 • trafik
 • utandningsprov
 • nykterhet
 • polisen
 • trafiksäkerhet
 • alkolås
 • alkobom

MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har ca 15 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och 200 lokalavdelningar. MHF tillhör de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.

Kontakter

Göran Sydhage

Presskontakt VD 08-555 765 56

Micke Valier

Presskontakt Kommunikationsansvarig Press & Kommunikation 0765-48 97 20

Lars Olov Sjöström

Trafiksäkerhetschef 0706-97 00 22