Gå direkt till innehåll
Bild: Stockholm Exergi
Bild: Stockholm Exergi

Nyhet -

Stockholm Exergi tar nästa steg mot delfinansiering av bio-CCS

Midroc och IMCG, båda med lång erfarenhet av EU-finansiering, anlitades av Stockholm Exergi som finansieringsexperter och har deltagit i utformandet av en ansökan till EU:s European Innovation Fund.

Stockholm Exergis planer för att etablera en fullskalig anläggning för koldioxidfångst under år 2025 blir alltmer konkreta. Projektet blev utvalt av EU:s European Innovation Fund till steg 2 och den 23 juni lämnades en uppdaterad ansökan in.

Den planerade Bio-CCS-anläggningen vid Värtaverket kommer att kunna samla in cirka 800.000 ton biogen koldioxid per år vilket skulle motsvara 1,5 procent av hela Sveriges koldioxidutsläpp.
Bio-CCS är en möjlig lösning för att skapa så kallade negativa utsläpp. Tekniken som ska användas av Stockholm Exergi är beprövad inom processindustrin men ännu inte i större skala i ett befintlig kraftvärmeverk eldat med biobränsle. Helt avgörande för att åstadkomma en satsning på bio-CCS är att säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering.

EU:s European Innovation Fund är ett av världens största finansieringsprogram för att bidra till innovativ koldioxidsnål teknik. Totalt består fonden av 10 miljarder EUR vikta för att i form av lån och bidrag investeras i innovationsprojekt inom koldioxidfångst, men även projekt kopplat till förnybar energi, energilagring och energiintensiva industrier.

Av de 314 ansökningar som lämnades in i steg 1 är nu Stockholm Exergis ansökan en av de 70 som gått vidare att väljas ut i den slutliga delen. I denna första utlysning kommer ett tiotal projekt med ett totalt stöd på 1 miljard EUR att väljas ut och beslut väntas tas i slutet av året.

Stockholm Exergi har anlitat finansieringsexperter från Midroc och IMCG som deltagit i utformandet av ansökan till EU:s Innovation Fund, företag med lång erfarenhet av EU-finansiering.

-Vi är stolta över att vara med och aktivt bidra till den här satsningen som Stockholm Exergi gör. Det är en konkurrenskraftig ansökan som vi tror mycket på, säger Mikael Kullman enhetschef för Hållbara tekniksystem på Midroc Project Management.

- Stockholm Exergi har vad som krävs för att skapa negativa utsläpp, något som är ett måste för att uppnå de klimatmål som EU har satt. Denna ansökan kan generera de finansiella förutsättningar som behövs för att förverkliga bolagets planer och skapa klimat- och affärsnytta, säger Magnus Andersson, Affärsutvecklare och Partner på IMCG.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Maria Edlund

Maria Edlund

Presskontakt Presskontakt Midroc Europe 010-4707670
Amanda Weidstam

Amanda Weidstam

Presskontakt Presskontakt Midroc Properties Kommunikation 010-470 78 07

Vi skapar möjligheter för bästa tänkbara utveckling av samhälle och industri.

Midroc Europe är en svensk koncern med verksamhet i branscherna fastighet, bygg, industri och miljö. Här jobbar 4400 samhälls- och industriutvecklare och omsättningen under 2020 var 7,5 miljarder kronor. Som Midroc har vi i över 25 år, tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. I januari 2022 byter vi namn till Granitor. Varumärkesbytet är en del av en förnyad överenskommelse mellan Midroc Europes två ägarfamiljer om fortsatt samarbete som sträcker sig över generationsgränserna framåt.

Midroc
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna
(koncernens huvudkontor)