Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Linköpings kommun gör en betydande satsning med en tydlig vision att bygga världens mest resurseffektiva region.

Det kommunala bolaget Tekniska verken i Linköpings kommun, är en regional koncern, verksam inom ett antal energiområden. Bolaget står nu i begrepp att uppföra en ny hetvattenackumulator i stadsdelen Lambohov i den sydvästra delen av staden.

Förutom energi verkar koncernen även inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar.

Projektet med hetvattenackumulatorn utgör en del av en vision som handlar om att bygga världens mest resurseffektiva region.

Bolagets ambition är att bidra till ett CO2–neutralt Linköping 2025 och denna investering är en viktig del i det programmet.

Tekniska verken har valt Midroc Rodoverken som samarbetspartner och leverantör av den hetvattenackumulator som planeras vara i drift i mitten av 2023 och det finns många nyttor med denna investering:

  • Behovet av olja som spetslast kommer att minska. Kalkyler pekar på en besparing motsvarande 4 - 8000 ton CO2.
  • Ökad leveranssäkerhet i fjärrvärmesystemet
  • Förhöjd effektivitet avseende optimering av systemet

På frågan om varför man valde Midroc Rodoverken som leverantör svarar Michael Fahlström, Affärsområdeschef Bränslebaserad energi

– Vi vet att Midroc Rodoverken har en lång och gedigen erfarenhet av platsbyggda ackumulatorer till fjärrvärme och system för fjärrkyla.

Johan Zettergren, vd Midroc Rodoverken kommenterar affären:

– Vi är besjälade av idén att bidra till en bättre framtid för samhälle och industri och den här typen av hållbarhetsinvesteringar ligger helt i linje med vår affärsidé. Vi ser att vår samlade kompetens och erfarenhet av teknisk design, projektledning, genomförande och samordning med andra entreprenörer, kommer väl till pass i detta investeringsprojekt.

Midroc Rodoverken har en gedigen erfarenhet av platsbyggda ackumulatorer till fjärrvärme och fjärrkylasystem. Under åren har vi genomfört mer än 100 motsvarande projekt till företag och kommuner.

Om Tekniska verken
Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Vision - Vi bygger världens mest resurseffektiva region.
Hur vi når vår vision - Tillsammans med våra kunder tar vi ansvar för att resurser nyttjas både hållbart och cirkulärt. Vi utvecklar och erbjuder smarta energilösningar och möjliggör det digitala samhället.
Ägare - Linköpings kommun Tekniska Verken Linköping https://www.tekniskaverken.se/om-oss/

Om Midroc Rodoverken
Midroc Rodoverken utvecklar förstklassiga lagringslösningar i syfte att skapa en bättre framtid för vårt samhälle. Som affärspartner kan vi erbjuda en avgörande skillnad genom att erbjuda de mest hållbara, tillförlitliga, konkurrenskraftiga och innovativa lösningarna.

Midroc Rodoverkens verksamhet, med unika arbetsmetoder och samarbeten, är global och stora delar av verksamheten sker internationellt. Vi sysselsätter i dag cirka 150 medarbetare och omsätter cirka 400 msek.

För mer information kontakta:
Michael Fahlström, AffärsområdeschefBränslebaserad energi, 013-20 80 00
Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Johan Zettergren, vd Midroc Rodoverken
0703-28 86 08

Ämnen

Taggar


Midroc Europe utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2020 omsatte vi cirka 7,5 miljarder kronor och sysselsatte 4400 medarbetare.

Presskontakt

Maria Edlund

Maria Edlund

Presskontakt Presskontakt Midroc Europe 010-4707670
Amanda Weidstam

Amanda Weidstam

Presskontakt Presskontakt Midroc Properties Kommunikation 010-470 78 07

Vi skapar möjligheter för bästa tänkbara utveckling av samhälle och industri.

Midroc Europe är en svensk koncern med verksamhet i branscherna fastighet, bygg, industri och miljö. Här jobbar 4400 samhälls- och industriutvecklare och omsättningen under 2020 var 7,5 miljarder kronor. Som Midroc har vi i över 25 år, tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. I januari 2022 byter vi namn till Granitor. Varumärkesbytet är en del av en förnyad överenskommelse mellan Midroc Europes två ägarfamiljer om fortsatt samarbete som sträcker sig över generationsgränserna framåt.

Midroc
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna
(koncernens huvudkontor)