Gå direkt till innehåll
Vallen. Fotograf Jonas Ljungdahl
Vallen. Fotograf Jonas Ljungdahl

Pressmeddelande -

Midrocs biträdande affärschef nomineras till träbyggnadspris

Växjö kommuns har nominerat fyra aktörer till årets träbyggnadspris. Anders Persson uppmärksammas som en av de tydligaste träbyggnadsambassadörerna när det gäller byggande av flerfamiljshus i Växjö under de senaste åren.

Växjö kommun delar för fjärde året i rad ut ett träbyggnadspris till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor. Priset ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur.

Att bygga i trä har många klimatmässiga fördelar. Det är ett förnybart byggnadsmaterial som kräver relativt lite energi att arbeta med. Det är lätt i förhållande till sin hållfasthet och kräver mindre energi att transportera.

Prestationen ska visa på goda resultat gällande miljö, klimat, kostnad och resurser, ha anknytning till Växjö kommun samt slutförts de senaste 2 åren.

Juryns motivering till nomineringen av Anders Persson lyder:
”Anders Persson är en ambitiös person som enträget tror och jobbar för utvecklingen av bostadsbyggnation i trä, och vågar prova nya lösningar i samverkan med forskningen och akademin.

Anders är en av de tydligaste träbyggnadsambassadörerna när det gäller byggande av flerfamiljshus i Växjö under senaste åren. För sin vilja att prova det som upplevs som gränserna för träbyggandet idag nomineras han till Växjös träbyggnadspris 2021, för inga förändringar sker utan tydliga pionjärer som utmanar det gällandet läget.”

Vinnaren kommer att i samband med byggnadspriset delas ut den 28 oktober i Växjö stations- och kommunhus.

– Jag är stolt och glad för nomineringen. Midroc har under femton års tid förädlat konsten att bygga i trä och vi fortsätter satsningen på bostäder av massiv trästomme i Växjö, säger Anders Persson, biträdande affärschef på Midroc.

Midroc har utvecklat flera bostadsprojekt med träbyggnadsteknik i Växjö
Midroc har just nu 136 lägenheter i produktion som kommer att färdigställas etappvis under våren 2022. Midroc har tidigare även utvecklat 75 bostäder i kvarteret Ekologen, samt ca 200 lägenheter tillsammans med Växjöbostäder i projekt Vallen, samtliga med träbyggnadsteknik och med stora inslag av trä i fasaderna.

Midrocs och Växjöbostäders gemensamma bostadsprojekt Vallen i Växjö belönades med ”Växjö kommuns Byggnadspris 2019”.  Vallen nominerades även till träbyggnadspriset 2018. Bostadsområdet Vallen ligger mellan Växjösjön och Bergundasjön. Samtliga hus har byggts med träbyggnadsteknik. Stort fokus har lagts på att nyttja det natursköna läget för att skapa utblickar över både skog och sjöar.

Midroc har tidigare också utvecklat projektet Limnologen, 134 bostadsrätter uppförda med massivträstomme. Det belönades med Sveriges arkitekter Jönköping-Kronobergs arkitekturpris 2009, utmärkt svenskt träbyggande och stora samhällsbyggnadspriset 2010 samt blev nominerat till träpriset 2012.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Midroc Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 33 miljarder kronor. Fokus är inriktat på Södra Sverige, Stor­stockholmsområdet och Uppsala. Läs mer på midroc.se/properties.

Midroc Properties ingår i Midroc Europe som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2020 omsatte vi cirka 7,5 miljarder kronor och sysselsatte 4 400 medarbetare.

Presskontakt

Anders Persson

Anders Persson

Biträdande affärschef Midroc Properties Växjö 010-470 74 07

Relaterat material

Relaterade nyheter

Vi skapar möjligheter för bästa tänkbara utveckling av samhälle och industri.

Midroc Europe är en svensk koncern med verksamhet i branscherna fastighet, bygg, industri och miljö. Här jobbar 4400 samhälls- och industriutvecklare och omsättningen under 2020 var 7,5 miljarder kronor. Som Midroc har vi i över 25 år, tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. I januari 2022 byter vi namn till Granitor. Varumärkesbytet är en del av en förnyad överenskommelse mellan Midroc Europes två ägarfamiljer om fortsatt samarbete som sträcker sig över generationsgränserna framåt.

Midroc
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna
(koncernens huvudkontor)