Pressmeddelande -

Andreas Carlgren träffar NEDAB, Nedre Dalälvens Utveckling AB, i Gysinge och ger besked om beslut om myggbekämpning

Miljöminister Andreas Carlgren träffar idag Nedre Dalälvens Utvecklings AB i Gysinge och ger besked om regeringens beslut gällande myggbekämpning i Nedre Dalälven-området i Heby, Tierps, Sala, Avesta, Gävle och Sandvikens kommuner. Efter mötet hålls en pressträff där beslutet presenteras.
Tid: Onsdagen den 5 maj, kl 14.15
Plats: NEDABs kontor, Granövägen 10, Gysinge.

Bakgrund
Kemikalieinspektionen har begärt regeringens tillåtelse att ge tillstånd enligt Miljöbalken (kap 7, 29 §) till bekämpning av stickmyggor maximalt tre gånger i Natura 2000-områden som NEDAB ansökt om. NEDAB har hos Kemikalieinspektionen ansökt om dispens från förbudet mot spridning av bekämpningsmedel från helikopter.

Andreas Carlgren kommer vid pressträffen att redogöra för regeringens beslut i frågan.

Ämnen

  • Miljöpolitik