Pressmeddelande -

Miljöminister Lena Ek deltog på EU:s Östersjöforum i Gdansk

Miljöminister Lena Ek representerade Sverige under tisdagen den 25 oktober på det årliga forumet för EU:s Östersjöstrategi.

Som ordförandeland i Europeiska Unionen (EU) ledde Sverige hösten 2009 förhandlingarna till det slutliga antagandet av EU:s strategi for Östersjöregionen. Östersjöstrategin har som målsättning att förbättra Östersjöns miljö, och samtidigt starka regionens konkurrenskraft.

- Mitt budskap här idag för att möta utmaningarna i en globaliserad värld med klimatförändringar och finansiella kriser är: Mer samarbete! Att stärka samarbetet och fördjupa integrationen gör oss mer motståndskraftiga. Detta gäller globalt, för EU samt för Östersjöregionen, sade miljöminister Lena Ek.

EU:s strategi for Östersjöregionen är det första exemplet på en makroregional strategi där EU:s medlemsstater i en region samarbetar för att möta gemensamma utmaningar. Sedan strategin antogs har en rad samarbetsprojekt utvecklats, bland annat for säkrare sjöfart, mindre övergödning till Östersjön samt för att utveckla innovationer inom småföretag.

- Vi måste tänka långsiktigt, Östersjöstrategin är bara två år men redan nu ser vi hur ett nära samarbete växer fram mellan länder, sektorer och aktörer för att förbättra Östersjöns miljö och göra regionen mer konkurrenskraftig. Det vi gör här ar en viktig investering for framtiden, sade miljöminister Lena Ek.


Kontakt:
Erik Bratthall
Pressekreterare
08-405 10 00
072-743 31 57

Ämnen

  • Miljöpolitik