Pressmeddelande -

Mona Sahlin övertygad om fortsatt kraft i byggandet

Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin kommenterar Boverkets prognoser för bostadsbyggandet som presenterades på måndagen. - Det är glädjande att det är sån fart på byggandet. Att Stormalmö visar det högsta byggandet på 30 år och att Storstockholm har det mest omfattande byggandet sedan miljonprogrammets dagar är en framgång. Framför allt handlar det om Sveriges goda ekonomiska läge med ordning och reda i finanserna. Vi har låga räntor och låg inflation vilket både är avgörande för och ger dragkraft åt byggandet, säger Mona Sahlin. - Så fort marknaden på allvar tar till sig beskeden om att stöd till bostadsbyggande kommer att finnas också framöver så är jag övertygad om att byggandet håller i sig och har goda möjligheter att öka ytterligare. Det behövs om vi ska kunna möta inte minst ungas och äldres behov av en bostad, säger Mona Sahlin. Hon framhåller att skälet till att regeringen nu fortsätter arbeta med förslag om bostadsfinansieringens framtid var just omsorgen om nyproduktionen av framför allt hyresrätter. - Det bostadspolitiska stödet ska stimulera nyproduktionen av bostäder. Nu har vi räntebidrag som med dagens förutsättningar inte lever upp till det kravet. En allt större del av räntebidragen går till redan byggda bostäder och allt mindre till nyproduktion. Det är skälet till att vi nu jobbar vidare med formerna för det framtida stödet. - Ett tydligt besked som regeringen ger är att vi prioriterar bostadsbyggandet. Under den tid vi arbetar med förslag om ett långsiktigt och stabilt system för bostadsfinansieringen kommer dagens stöd i form av räntebidrag och investeringsstöd att fortsätta gälla. Vi har också sagt att de närmare formerna för avvecklingen av räntebidragen kommer att presenteras hösten 2007. Hon upprepar också sitt tidigare besked som lämnats i både vårpropositionen och i riksdagsdebatter: - Investeringsstöd till hyresrätter ska fortsätta. Det har en stor betydelse för byggandet av billigare hyresrätter som kan hyras av ungdomar. Den som vill sätta en spade i jorden för att uppföra ett hyreshus ska istället vända de oroliga blickarna till den så kallade alliansens förslag. Då först finns det anledning att känna osäkerhet om framtiden, avslutar Mona Sahlin. Kontakt: Eva-Lena Fahlström Pressassistent 08-405 20 44 070-699 39 95 eva-lena.fahlstrom@sustainable.ministry.se ------------------------- Läs mer ------------------------- Läs mer om regeringens bostadspolitik (http://www.regeringen.se/sb/d/1965)

Ämnen

  • Politik