Pressmeddelande -

Mona Sahlin talar i FN om hållbar energiförsörjning och jämställd utveckling för kvinnor och män

Under perioden 1-12 maj hålls det fjortonde mötet i FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD 14). Mötet är en uppföljning från världstoppmötet i Johannesburg 2002 där en politisk deklaration och genomförandeplan antogs för hållbar utveckling. På årets möte är fokus särskilt inriktat på energi, industriell utveckling, luftutsläpp och klimatförändringar. - Samarbetet i FN är viktigt för att söka fördela resurser som energi på ett rättvist sätt, både idag så att fattigdom kan bekämpas och inför framtiden så att välfärden för framtida generationer kan säkras. CSD 14 ger också möjlighet för länder som Sverige att dela med sig av teknik och annan kunskap och kompetens som kan minska fattigdom och stärka kvinnors rättigheter, säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin. Mona Sahlin leder den svenska delegationen och deltar den 9-12 maj. Förutom att hålla Sveriges anförande vid öppnandet av ministermötet inleder hon också två seminarier, om bioenergi samt om gender och konsumtionsmönster, som anordnas av Sverige. Programmet i korthet: Onsdag 10 maj 08.30-10.00 Ministeröverläggningar 10.00-13.00 Öppnandet av ministermötet i närvaro av FN:s generalsekreterare Kofi Annan, Konferensrum 4, FN-byggnaden 13.15-14.45 Sveriges seminarium "Sustainable, Affordable and Accessible Energy; Swedish Experiences on Renewable energy and Modern Bioenergy" Dag Hammarskjöld Library Auditorium, FN-byggnaden 15.00-18.00 Plenum, CSD 14, "The Way Forward", Konferensrum 4, FN-byggnaden Torsdag 11 maj 08.30-10.00 Ministeröverläggningar 10.45-11.45 Möte med NYC Department of City Planning 13.15-15.00 Sveriges seminarium "Do Women Leave a Smaller Ecological Footprint than Men", The West Terrace, FN-byggnaden 15.00-18.00 Plenum, CSD 14, "The Way Forward", Konferensrum 4, FN-byggnaden Fredag 12 maj 08.30-10.00 Ministeröverläggningar 10.00-13.00 Antagande av slutsatser, Konferensrum 4, FN-byggnaden Kontakt: Cecilia Eklund Pressekreterare hos Mona Sahlin 08-405 38 40 070-566 38 88 cecilia.eklund@sustainable.ministry.se Stefan Engström Planeringschef Presskontakt under besöket +46 70 551 9074 Gunnar Caperius Departementssekreterare 08-405 30 11

Ämnen

  • Politik