Pressmeddelande -

Mona Sahlin träffar Världsnaturfonden

Mona Sahlin träffar Världsnaturfondens (WWF) generalsekreterare Lars Kristoferson och Världsnaturfondens projektledare Anna Söderström tisdagen 2 maj. Syftet med mötet är att diskutera svensk miljöteknikexport med anledning av Världsnaturfondens rapport om energiomställning och miljöteknik; "Sverige som en globalt hållbar energiaktör". - Vi vill fortsätta att värna Sveriges starka position inom miljöteknik. Därför har vi inrättat ett miljöteknikråd, ökat satsningarna på forskning om hållbar utveckling och vi genomför en bred satsning för att stärka de svenska företagens miljöteknikexport. Nu vill vi gå vidare och göra insatser för att bli ännu bättre på att fånga upp och kommersialisera idéer inom miljö- och energiteknik. Regeringens senaste energiforskningsproposition innehåller också en satsning på kommersialisering av forskningsresultat, säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin. Inklusive förnybar energi når exporten av svensk miljöteknik i dag ett värde av 25 miljarder kronor med en tillväxt på 15 procent. Ingen annan exportbransch har så stark utveckling. Den svenska miljösektorns totala omsättning är, enligt SCB, cirka 240 miljarder kronor med en sysselsättningsgrad med cirka 90 000 personer. Som jämförelse omsätter svensk fordonsindustri 217 miljarder och teleproduktindustrin 87 miljarder. Kontakt: Cecilia Eklund Pressekreterare hos Mona Sahlin 08-405 38 40 070-566 38 88 cecilia.eklund@sustainable.ministry.se

Ämnen

  • Politik

Relaterade event