Pressmeddelande -

Pressträff inför FN:s klimatmöte i Bali

Regeringen inbjuder till pressträff inför klimatmötet i Bali. Vid pressträffen imorgon presenterar miljöminister Andreas Carlgren och den svenska chefsförhandlaren Anders Turesson dagordning, aktuella frågor och Sveriges positioner i de kommande klimatförhandlingarna. FN:s internationella klimatmöte pågår under tiden 3-14 december i Bali. Miljöministrarna möts under mötets sista dagar, 12-14 december. Mötet behandlar frågor under FN:s Klimatkonvention och Kyotoprotokollets partsmöten. Den svenska delegationen kommer att bestå av ett 40-tal tjänstemän. Frågor som är aktuella för mötet är bland annat utsläppsminskningar som stabiliserar utsläppen av växthusgaser, anpassningsåtgärder som skyddar de mest sårbara samhällena för klimatförstöringens konsekvenser, investeringar och finansiering av anpassningsåtgärder och överföring av teknik. Sverige och EU vill att mötet på Bali ska innebära att förhandlingarna inleds om en ny global och effektiv klimatregim efter 2012. Det behövs en färdplan som tar sikte på en överenskommelse vid klimatmötet i Köpenhamn 2009. Medtag presslegitimation Tid och plats: Tid: Onsdagen den 28 november kl 11.00 Plats: Rosenbad, Lilla Pressrummet, Stockholm Kontakt: Eva-Lena Fahlström Pressassistent 08-405 20 44 070-699 39 95 eva-lena.fahlstrom@environment.ministry.se ------------------------- Läs mer ------------------------- Läs mer om regeringens klimatarbete (http://www.regeringen.se/sb/d/3188)

Ämnen

  • Miljöpolitik

Relaterade event