Pressmeddelande -

Sverige stödjer 2010 Count Down

Pressmeddelande 12 maj 2006 Miljö- och samhällsbyggnadsdep. I sitt tal vid Flora- och founavårdskonferensen i Ultuna idag lanserade miljöminister Lena Sommestad det svenska stödjandet av "Count Down 2010-initiativet". Initiativet till Count Down 2010 kommer från internationella naturvårdsunionen och baseras på slutsatserna från EU-toppmötet i Göteborg. Initiativet syftar till att stödja EU: s arbete med att hejda förlusten av biologisk mångfald till år 2010. - Jag är mycket stolt över att Sverige stödjer initiativet. Målet att hejda förlusten av biologisk mångfald har vi redan satt som ett delmål i vårt svenska system med miljökvalitetsmål, men arbetet måste också ske internationellt för att lyckas. Det här initiativet är viktigt för att sprida kunskap och politiska ambitioner, säger miljöminister Lena Sommestad. Count Down 2010 stöds av ett 70-tal nationella och internationella organisationer och ett flertal regeringar i Europa. Kontakt: Lena Berglund Pressekreterare hos Lena Sommestad 08-405 24 14 070-365 24 14 lena.berglund@sustainable.ministry.se

Ämnen

  • Politik