Pressmeddelande -

Uppdrag om nytt system för finansiella säkerheter och riskavgift på kärnavfallsområdet

Regeringen har idag gett Riksgäldskontoret i uppdrag att vidare utreda förutsättningarna för att ändra dagens system med säkerheter kopplade till de avgifter som betalas till Kärnavfallsfonden. Beslutet är ett komplement till Finansieringsutredningens betänkande Betalningsansvaret för kärnavfallet. Riksgäldskontoret ska även se över om det finns möjlighet för staten att ta ut en avgift för den risk som staten tar om de fonderade medlen inte skulle räcka till det de är avsedda för. - Det nuvarande systemet för säkerheter är otillräckligt utifrån principen att kärnkraftsindustrin ska stå för kostnaderna. Jag vill därför att Riksgäldskontoret utreder om ett större ansvar bör flyttas över till industrin, säger miljöminister Lena Sommestad. Riksgäldskontorets redovisning kommer att utgöra underlag inför framtagandet av den förordning som närmare kommer att reglera bland annat beräkningsförutsättningar för avgifterna. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2006. Kontakt: Lena Berglund Pressekreterare hos Lena Sommestad 08-405 24 14 070-365 24 14 lena.berglund@sustainable.ministry.se

Ämnen

  • Politik