Pressmeddelande -

Nya Slussen – unika utsiktsvyer och modern kollektivtrafik


Stockholmarna har redan skickat in 1200 synpunkter på hur det nya Slussen ska utformas. Det är viktigt att förslaget tar hänsyn till de olika idéerna och åsikterna som har skickats in.

Miljöpartiet de gröna anser att flera delar i det nuvarande förslaget behöver bearbetas och utvecklas.


- Det nya Slussen måste bli ett effektivt nav för modern kollektivtrafik. Busstrafiken ska ges utrymme i egna körfiler, så att spårtrafik kan utvecklas i framtiden. Gång- och cykelbanorna ska ges mer utrymme, och antalet körfält för bilar ska minskas. Kollektivtrafiken bör utökas med båttrafik på vattnet, säger Emilia Hagberg (MP), gruppledare Stockholms stad.

- Torg och byggnader vid Slussplan behöver förändras så att utsiktsvyer finns även i fortsättningen. Samtidigt är det viktigt att nya Slussen utformas så att närheten till vattnet förstärks ytterligare, säger Emilia Hagberg (MP).

- Det är oerhört viktigt att det sönderfallande Slussen förbättras både vad gäller konstruktion och funktion. Ombyggnaden ger unika möjligheter att skapa en modern mötesplats där bostäder, kultur och torg ges utrymme och skapar möten bland människor, säger Emilia Hagberg (MP).


Läs mer: http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=199002

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADSHUS
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

Pressekreterare
Adam Axelsson, 0761-22 96 57, adam.axelsson@stockholm.se
Anna Norberg, 0761-22 97 97, anna.norberg@stockholm.se

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

Ämnen

  • Arkitektur

Kategorier

  • slussen

Regioner

  • Stockholm