Pressmeddelande -

Nytt Återbrukshus öppnar i Bromma

Lördagen den 29 april öppnar ett nytt Återbrukshus på Bromma återvinningscentral (ÅVC). I återbrukshuset kan stockholmare lämna saker som kan få nytt liv eller kan gå direkt till en annan ägare. Textilier som lämnas på Bromma ÅVC ingår dessutom i ett unikt textilsorteringsprojekt. Återbruk är ett viktigt led i arbetet med att spara energi och naturresurser genom ökad cirkulär ekonomi i staden. Därför satsar staden nu på ökat återbruk, mobila återvinningsstationer och automatiska stationer för farligt avfall.

- Stockholmarnas avfall är värdefullt och en viktig resurs när vi skapar ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt samhälle måste anamma en mer cirkulär modell och det vi köper måste kunna återanvändas eller bli nya saker. Idag konsumerar vi i Sverige som om vi hade 4,2 jordklot. Detta är en utveckling som vi måste vända, säger Katarina Luhr (MP, miljöborgarråd i Stockholms stad.

Stockholms stad klubbade under mars månad igenom en ny avfallsplan som bygger på EU:s avfallshierarki. Den innebär att man ska förebygga, återanvända, materialåtervinna, energiåtervinna och i sista hand lägga avfall på deponi. Det första steget handlar om att minska onödig konsumtion och därmed produktion av nya varor.

- I Stockholms stad jobbar vi på flera sätt för att bli mer cirkulära. Återbruk är ett sätt. Vi måste ta tillvara på det som kan användas igen. Avfallshantering måste bli enklare och det måste vara enkelt för stockholmaren att göra miljösmarta val, säger Katarina Luhr.

Textilier som lämnas på Bromma återvinningscentral ingår i ett unikt textilsorteringsprojekt. Kläder och annan textil som kan användas igen sorteras först ut. All annan textil går genom en unik maskin där de sorteras utifrån vilka fibrer de innehåller. Tekniken gör det möjligt att ta hand om stora mängder textil och få fram textilfraktioner som är bättre anpassade till olika återvinningsprocesser än vad man kan med dagens manuella sortering.

Lördagen den 29 april klockan 13-16 hålls invigningen av Återbrukshuset, med tal klockan 13.00 av miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) och Peter Nyström, enhetschef på Stockholm Vatten och Avfall. Adressen är Bromma ÅVC, Linta Gårdsväg 16.

Fakta:
Stockholms stad utökar nu möjligheten till återbruk och insamling av olika typer av avfall. Den mobila miljöstationen har över 100 stopp runt om i staden. Staden kommer även att öppna två nya automatiska miljöstationer under året, och pop-up återbruket kommer göra flera stopp på olika platser i Stockholm. 

Totalt lämnas omkring 100 000 ton till Stockholm Vatten och Avfalls återvinningscentraler varje år. Nu blir det lättare att lämna saker för återanvändning. Ett nytt Återbrukshus invigs den 29 april på Bromma återvinningscentral. Här hjälper personal till att sortera ut vilka saker som kan återanvändas. Saker som kan återanvändas är exempelvis möbler, cyklar och kläder. Övrigt tas precis som tidigare emot för återvinning på ett miljöriktigt sätt.

Ordlista:
Återbruk/Återanvändning – att lämna saker som direkt kan gå till en annan ägare. Exempelvis ett klädesplagg som kan ha flera ägare under sin livstid.
Återvinning – att lämna saker vars olika beståndsdelar kan användas till att göra nya saker, som exemelvis metallburkar som kan användas till att tillverka nya metallföremål
Energiåtervinning – att återvinna energi genom exempelvis att koppla upp energitunga verksamheter på fjärrvärmenätet och använda överskottsenergi till uppvärmning (serverhallar och kylanläggningar)
Deponi – slutgiltig förvaring av det som ej kan vare sig återanvändas eller återvinnas. I Sverige läggs mindre än 1 % av allt avfall på deponi.

Ämnen

 • Politik

Taggar

 • återvinningscentral
 • bromma
 • cirkulär ekonomi
 • återvinning
 • återbruk
 • miljöborgarråd
 • stockholms stad
 • miljö
 • katarina luhr
 • miljöpartiet de gröna

Regioner

 • Stockholm

För vidare information:

Elisabeth Ekstrand, pressekreterare, 076–122 96 02

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08–508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad/

Presskontakt

Elisabeth Ekstrand

Presskontakt Pressekreterare Pressekreterare Katarina Luhr 076–122 96 02

Mattias Bengtsson Byström

Presskontakt Pressekreterare Trafikroteln och Daniel Helldén 076–122 96 26