Media no image

Vicore Pharma makes strategic recruitments

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 11:00 CEST

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) today announced that they strengthen the organization with three new key recruitments.

Hans Jeppsson (Ph.D.) will be appointed Chief Financial Officer (CFO). Hans is a finance professional with cross-disciplinary background in finance and medicine in both academic and industry settings. He has several years of research experience in various fields, including small molecules and biologics. He did his post-doc research at University of California in Berkeley, CA. Hans has also worked as an equity research analyst at Danske Bank and has held different consulting roles.

Ulrike Muscha Steckelings (M.D., Ph.D.) has been appointed Chief Scientific Officer (CSO). Muscha has been involved with Vicore Pharma and the company’s preclinical endeavors for more than 10 years, and she has been instrumental in the academic efficacy research on Vicore Pharma’s lead compound C21. She has extensive research experience in the fields of the Renin Angiotensin System and the AT2 receptor, and has published numerous articles in peer reviewed journals. She also holds a clinical degree in dermatology. Muscha maintains her position as a Professor of Integrative Pharmacology at University of Southern Denmark, Odense, in parallel with her role at Vicore Pharma.

Kicki Johansson (MSc Pharm Ph.D.) has been appointed Head of Drug Development. Kicki has been responsible for the development of more than 40 new compounds in different disease areas within Astra Zeneca. Most recently she has had a position as Senior Project Leader/VP for the development of oral anti-inflammatory projects within the Respiratory and Inflammatory Disease Division of AstraZeneca.

“We are extremely happy to have Muscha, Kicki and Hans on board in Vicore Pharma. They provide both world class expertise in our field of research and experience with complex drug development and business development. All-in-all we have now built an exceptional team ahead of our clinical and business challenges”, said Per Jansson, CEO of Vicore Pharma.

For further information, please contact
Per Jansson, CEO
Tel: +46 709 17 47 46 or e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

This is information which Vicore Pharma Holding AB is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation and the Securities Market Act. The information was provided by the above contact person's auspices, for publication June 1 at 11:00 CET

About Vicore Pharma Holding
Vicore Pharma, a Nasdaq Stockholm First North listed holding-, and management company. Vicore Pharma develops drugs targeting stimulation of the AT2 Receptor (AT2R) in the Renin-Angiotensin-System (RAS). The company vision is to establish AT2-agonists as a new effective class of small molecule drugs. Our lead candidate, C21 will be focused on the indication Idiopatic pulmonary fibrosis (IPF). For further information, please refer to www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas share is listed on NASDAQ Stockholm, First North under the ticker VICO.
The company´s Certified Adviser is Erik Penser Bank.

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) today announced that they strengthen the organization with three new key recruitments.

Läs vidare »
Media no image

Vicore Pharma gör strategiska rekryteringar

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 11:00 CEST

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) tillkännagav i dag att bolaget förstärker organisationen med tre nya nyckelpersoner.

Hans Jeppsson (Ph.D.) har utsetts till Chief Financial Officer (CFO). Hans har en tvärvetenskaplig bakgrund inom ekonomi och medicin i både akademiska och industriella miljöer. Han har flera års forskningserfarenhet inom olika områden, däribland små molekyler, och gjorde sin post doc-forskning vid University of California i Berkeley, Kalifornien. Han har även varit läkemedelsanalytiker vid Danske Bank och innehaft olika konsultroller.

Ulrike Muscha Steckelings (M.D., Ph.D.) har utsetts till Chief Scientific Officer (CSO).
Muscha har varit involverad i Vicore Pharma och företagets prekliniska arbete i mer än 10 år och hon har varit tongivande i den akademiska forskningen på Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21. Muscha har omfattande forskningserfarenhet inom Renin Angiotensin-systemet och AT2-receptorn, och har publicerat ett flertal artiklar i forskningstidskrifter. Hon har också en klinisk examen i dermatologi. Muscha kommer även fortsättningsvis upprätthålla sin roll som Professor i farmakologi vid Syddansk Universitet i Odense parallellt med sin roll hos Vicore Pharma.

Kicki Johansson (MSc Pharm Ph.D.) har utsetts till Head of Drug Development. Kicki har under sin karriär ansvarat för utvecklingen av mer än 40 nya läkemedelsprojekt inom olika sjukdomsområden på Astra Zeneca. Kickis kommer senast från tjänsten som Senior Project Leader / Vice President för den kliniska utvecklingen av orala antiinflammatoriska projekt inom AstraZenecas respiratoriska och inflammatoriska sjukdomssektion.

"Vi är mycket glada över att ha Muscha, Kicki och Hans ombord i Vicore Pharma. De bidrar med stark kompetens inom vårt område samt erfarenhet av komplexa läkemedelsutvecklingar och affärsutveckling. Allt som allt har vi nu byggt ett exceptionellt team inför våra kliniska och affärsmässiga utmaningar, säger Per Jansson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 11:00

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma ägs till fullo av Vicore Pharma Holding AB som är ett holding-, och managementbolag noterat på Nasdaq First North. Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn i Renin-Angiotensin systemet. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) tillkännagav i dag att bolaget förstärker organisationen med tre nya nyckelpersoner.

Läs vidare »
Media no image

Vicore Pharma appoints Erik Penser Bank as Certified Adviser

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 09:00 CEST

Vicore Pharma AB (publ) has entered into an agreement with Erik Penser Bank regarding the service as Certified Adviser. Erik Penser Bank will be appointed Certified Adviser from June 1, 2017.

For further information, please contact
Per Jansson, CEO
Tel: 0709-17 47 46 or e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

This is information which Vicore Pharma Holding AB is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation and the Securities Market Act. The information was provided by the above contact person's auspices, for publication May 24, 2017 at. 09:00 CET.


About Vicore Pharma Holding
Vicore Pharma, a Nasdaq Stockholm First North listed holding-, and management company. Vicore Pharma develops drugs targeting stimulation of the AT2 Receptor (AT2R) in the Renin-Angiotensin-System (RAS). The company vision is to establish AT2-agonists as a new effective class of small molecule drugs. Our lead candidate, C21 will be focused on the indication Idiopatic pulmonary fibrosis (IPF). For further information, please refer to www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas share is listed on NASDAQ Stockholm, First North under the ticker VICO.
The company´s Certified Adviser is Redeye AB.

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Läs vidare »
Media no image

Vicore Pharma utser Erik Penser Bank till Certified Adviser

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 09:00 CEST

Vicore Pharma AB (publ) har ingått avtal med Erik Penser Bank avseende tjänsten som Certified Adviser. Erik Penser Bank tillträder som Certified Adviser den 1:a juni 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 09:00

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO.
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma ägs till fullo av Vicore Pharma Holding AB som är ett holding-, och managementbolag noterat på Nasdaq First North. Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn i Renin-Angiotensin systemet. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Läs vidare »
Media no image

Återförande av utlånade aktier

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 10:32 CEST

Vicore Pharma Holding AB (ticker: VICO) meddelar att de av Protem Wessman AB utlånade aktierna har återförts från Recall Capital AB.

Avtalet mellan Vicore Pharma Holding AB och Recall Capital AB gällande rörelsefinansiering tecknades i januari 2017. Som ett led av detta lånade Recall Capital AB 250 000 aktier av Protem Wessman AB. Vicore Pharma erhöll lån om 2,4 miljoner kronor i första vändan samt därefter ytterligare ca 0,6 miljoner kronor från Recall Capital, vilket återbetalats med aktier i samband med att en större riktad nyemission om 56 miljoner kronor genomfördes.

Vi är mycket nöjda med utfallet och samarbetet med Recall Capital. Vicore Pharma har tillförts extra rörelsekapital på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt. Nu när vi genomfört en större riktad nyemission om totalt 56 miljoner kronor har vi inte behov av den här tjänsten och har därför valt att avsluta avtalet. Säger Per Jansson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2017 kl. 10.30.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma ägs till fullo av Vicore Pharma Holding AB som är ett holding-, och managementbolag noterat på Nasdaq First North. Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn i Renin-Angiotensin systemet. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO.
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Vicore Pharma Holding AB (ticker: VICO) meddelar att de av Protem Wessman AB utlånade aktierna har återförts från Recall Capital AB.

Läs vidare »
Media no image

Newly appointed Chairman of the Board increases his holdings in Vicore Pharma Holding

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 14:26 CEST

Newly appointed Chairman of the Board of Vicore Pharma Holding (ticker: VICO), Leif Darner has acquired 100,000 shares from Protem Wessman AB, controlled by Göran Wessman, former Chairman of the Board and now Board member of Vicore Pharma Holding. The deal has taken place outside the stock exchange.

“The deal reflects Leif Darner's confidence in the company and his extended engagement as Chairman of the Board”, says Göran Wessman.

For further information, please contact:

Göran Wessman, Board member
Tel: 0708-16 14 50 or e-mail: goran.wessman@vicorepharma.com

Leif Darner, Chairman of the Board
Tel: 0705-79 04 62 or e-mail: leif.darner@gmail.com

About Vicore Pharma Holding
Vicore Pharma, a Nasdaq Stockholm First North listed holding-, and management company. Vicore Pharma develops drugs targeting stimulation of the AT2 Receptor (AT2R) in the Renin-Angiotensin-System (RAS). The company vision is to establish AT2-agonists as a new effective class of small molecule drugs. Our lead candidate, C21 will be focused on the indication Idiopatic pulmonary fibrosis (IPF). For further information, please refer to www.vicorepharma.com

This is information which Vicore Pharma Holding AB is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation and the Securities Market Act. The information was provided by the above contact person's auspices, for publication May 17, 2017 at. 14:15 CET.

Vicore Pharmas share is listed on NASDAQ Stockholm, First North under the ticker VICO.
The company´s Certified Adviser is Redeye AB.

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Newly appointed Chairman of the Board of Vicore Pharma Holding (ticker: VICO), Leif Darner has acquired 100,000 shares from Protem Wessman AB, controlled by Göran Wessman, former Chairman of the Board and now Board member of Vicore Pharma Holding. The deal has taken place outside the stock exchange.

Läs vidare »
Media no image

Nytillträdde styrelseordföranden förstärker sitt innehav i Vicore Pharma

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 14:25 CEST

Nytillträdde styrelseordföranden i Vicore Pharma (ticker: VICO), Leif Darner har förvärvat 100 000 aktier av Protem Wessman AB som kontrolleras av Göran Wessman, tidigare styrelseordförande och numera styrelseledamot i Vicore Pharma Holding. Affären har skett utanför börsen.

Affären speglar Leif Darners tilltro till Bolaget och vi ser det som positivt i och med hans utökade engagemang som styrelseordförande i Vicore Pharma säger Göran Wessman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wessman, styrelseledamot
Tel: 0708-16 14 50 eller e-mail: goran.wessman@vicorepharma.com

Leif Darner, styrelseordförande
Tel: 0705-79 04 62 eller e-mail: leif.darner@gmail.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma ägs till fullo av Vicore Pharma Holding AB som är ett holding-, och managementbolag noterat på Nasdaq First North. Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn i Renin-Angiotensin systemet. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 14:15

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO.
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Nytillträdde styrelseordföranden i Vicore Pharma (ticker: VICO), Leif Darner har förvärvat 100 000 aktier av Protem Wessman AB som kontrolleras av Göran Wessman, tidigare styrelseordförande och numera styrelseledamot i Vicore Pharma Holding. Affären har skett utanför börsen.

Läs vidare »
Media no image

Vicore Pharma to participate in Jefferies Healthcare Conference

Nyheter   •   Maj 17, 2017 13:54 CEST

Vicore Pharma AB (ticker: VICO), a global biotech company developing drugs that act through the AT2 receptor in the renin angiotensin system, today announced that members of its management team will be attending at the Jefferies Global Healthcare Conference in New York, NY, June 6-9, 2017.

Per Jansson, D.D.S, CEO and Ulrike Steckelings, M.D., Ph.D., CSO of Vicore Pharma will be representing the company and hosting one-on-one meetings. Those who wish to request a meeting with management should contact their Jefferies representative or Vicore Pharma’s North American representative, Julie Silber, Managing Director, The Blueshirt Group at julie@blueshirtgroup.com or (310) 766-9760.

For further information, please contact:

Julie Silber
The Blueshirt Group
Managing Director, Investor Relations
julie@blueshirtgroup.com
+46 (0)7 93 486 277 Europe
+1 310 766 9760 North America

Per Jansson
Vicore Pharma, 
CEO
per.jansson@vicorepharma.com
+46 (0) 709 17 47 46

About Jefferies
Jefferies is a global investment bank that offers services in among others, investment banking, equities, fixed income and wealth management. Jefferies organizes and sponsors conferences and events within the industries they operate. http://www.jefferies.com/

About Vicore Pharma Holding
Vicore Pharma, a Nasdaq Stockholm First North listed holding-, and management company. Vicore Pharma develops drugs targeting stimulation of the AT2 Receptor (AT2R) in the Renin-Angiotensin-System (RAS). The company vision is to establish AT2-agonists as a new effective class of small molecule drugs. Our lead candidate, C21 will be focused on the indication Idiopatic pulmonary fibrosis (IPF). For further information, please refer to www.vicorepharma.com

Vicore Pharma AB (ticker: VICO), a global biotech company developing drugs that act through the AT2 receptor in the renin angiotensin system, today announced that members of its management team will be attending at the Jefferies Global Healthcare Conference in New York, NY, June 6-9, 2017.

Läs vidare »
Media no image

Vicore Pharma deltar på Jefferies Healthcare Conference

Nyheter   •   Maj 17, 2017 13:54 CEST

Vicore Pharma AB (ticker: VICO) meddelar idag att representanter från bolaget kommer att delta på Jefferies Global Healthcare Conference i New York, 6-9 juni, 2017.

Per Jansson, VD och Ulrike Steckelings, M.D., Ph.D., CSO kommer att representera Vicore Pharma och delta i one-to-one möten under konferensen. För att boka möten med oss, vänligen kontakta er Jefferies representant eller Vicore Pharmas representant i USA, Julie Silber, The Blueshirt Group på julie@blueshirtgroup.com eller 0793-48 62 77.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Julie Silber, Managing Director, Investor Relations
The Blueshirt Group
julie@blueshirtgroup.com
Tel: +46 (0)7 93 486 277
Tel (USA): +1 310 766 9760

Per Jansson, VD
Vicore Pharma AB
per.jansson@vicorepharma.com
Tel: +46 (0) 709 17 47 46 

Vicore Pharma AB (ticker: VICO) meddelar idag att representanter från bolaget kommer att delta på Jefferies Global Healthcare Conference i New York, 6-9 juni, 2017.

Läs vidare »
Media no image

Press release from the Annual General Meeting May 10, 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 16:38 CEST

The Annual General Meeting (AGM) of Vicore Pharma Holding AB (publ) was held today May 10, 2017. The AGM passed resolutions regarding, among other thing, the following:

Accounts 2016
It was resolved to adopt the profit and loss account and the balance sheet of the company and the consolidated income statement and consolidated balance sheet and profit and loss account. It was resolved the the directors of the board and the managing director during 2016 be discharged from liability during the financial year of 2016, The Annual General Meeting resolved that no dividend will be distributed for the financial year 2016.

Board of Directors
The AGM resolved to appoint five board members and no deputy board member. The appointed members of the Board is Göran Wessman, Peter Ström, Kjell Stenberg, Leif Darner and Göran Arvidsson.

Chairman of the Board
Leif Darner was elected new Chairman of the Board.

Remuneration to the Board of Directors
The AGM also resolved that remuneration should be paid with SEK 250,000 to the Chairman of the Board and 75,000 SEK to other Board members who are not employed by the company.

Auditor
The AGM resolved to re-elect auditing firm EY with Stefan Kylebäck as principal auditor for the period until next AGM.

Resolution on the Issue of new shares
The Annual General Meeting resolved to authorize the Board of directors to resolve on, on one or several occasions, until the next AGM, issue of shares and/or convertibles and/or warrants against cash payment and/or with a clause or set-off or otherwise on terms and conditions may deviate from the shareholders' preferential rights.

The number of shares to be issued and the number of shares that may be subscribed for through warrants and the number of shares that may be subscribed for by converting a convertible t shall amount to a maximum of 4,000,000 shares.

For further information, please contact:

Leif Darner, Chairman of the Board
Tel: +46 705 79 04 62 or e-mail: leif.darner@vicorepharma.com

Per Jansson, CEO
Tel: + 46 709 17 47 46 or e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

About Vicore Pharma Holding
Vicore Pharma, a Nasdaq Stockholm First North listed holding-, and management company. Vicore Pharma develops drugs targeting stimulation of the AT2 Receptor (AT2R) in the Renin-Angiotensin-System (RAS). The company vision is to establish AT2-agonists as a new effective class of small molecule drugs. Our lead candidate, C21 will be focused on the indication Idiopatic pulmonary fibrosis (IPF). For further information, please refer to www.vicorepharma.com

This is information which Vicore Pharma Holding AB is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation and the Securities Market Act. The information was provided by the above contact person's auspices, for publication May 10, 2017 at. 16:40 CET.

Vicore Pharmas share is listed on NASDAQ Stockholm, First North under the ticker VICO. The company´s Certified Adviser is Redeye AB.

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

The Annual General Meeting (AGM) of Vicore Pharma Holding AB (publ) was held today May 10, 2017. The AGM passed resolutions regarding, among other thing, the following:

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • nina.carlen@vicorepharma.com
 • 0763-909404

 • Presskontakt
 • Styrelseordförande
 • Goran.wessman@vicorepharma.com
 • 0708-161450

 • Presskontakt
 • VD
 • orpegatir.rzsvdcjawtnstlsovttxxsklrlrdn@vicorephkhnrarqnuzwbypmazkpati.com
 • 0709-174746

Om Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Adress

 • Vicore Pharma Holding AB
 • Pepparedsleden 1
 • 431 83 Mölndal
 • Sweden