Skip to main content

Taggar

Media no image

Fördelaktiga effekter på lipidmetabolism med C21 i Fas I tilläggsstudie

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 08:00 CEST

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela positiva resultat från den djupgående analysen av Fas I-tilläggsstudien med sin läkemedelskandidat, C21.

Media no image

Delårsrapport, april-juni 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 08:30 CEST

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2017.

Media no image

Interim report April-June 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 08:30 CEST

Vicore Pharma Holding publish the interim report for the second quarter, 2017.

Media no image

Results from extension study with C21 show safety, tolerability and indicate effects on lipid metabolism

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 08:51 CEST

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) can today announce positive results from the Phase I extension study with its candidate drug C21.

Media no image

Resultatet från tilläggsstudien med C21 visar på säkerhet, tolerabilitet och indikerar effekt på blodfetter

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 08:51 CEST

Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela positiva resultat från tilläggsstudien med sin läkemedelskandidat C21

Media no image

Vicore Pharma gör strategiska rekryteringar

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 11:00 CEST

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) tillkännagav i dag att bolaget förstärker organisationen med tre nya nyckelpersoner.

Media no image

Vicore Pharma makes strategic recruitments

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 11:00 CEST

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) today announced that they strengthen the organization with three new key recruitments.

Media no image
Media no image
Media no image

Återförande av utlånade aktier

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 10:32 CEST

Vicore Pharma Holding AB (ticker: VICO) meddelar att de av Protem Wessman AB utlånade aktierna har återförts från Recall Capital AB.

Media no image

Newly appointed Chairman of the Board increases his holdings in Vicore Pharma Holding

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 14:26 CEST

Newly appointed Chairman of the Board of Vicore Pharma Holding (ticker: VICO), Leif Darner has acquired 100,000 shares from Protem Wessman AB, controlled by Göran Wessman, former Chairman of the Board and now Board member of Vicore Pharma Holding. The deal has taken place outside the stock exchange.

Media no image

Nytillträdde styrelseordföranden förstärker sitt innehav i Vicore Pharma

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 14:25 CEST

Nytillträdde styrelseordföranden i Vicore Pharma (ticker: VICO), Leif Darner har förvärvat 100 000 aktier av Protem Wessman AB som kontrolleras av Göran Wessman, tidigare styrelseordförande och numera styrelseledamot i Vicore Pharma Holding. Affären har skett utanför börsen.

Media no image

Press release from the Annual General Meeting May 10, 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 16:38 CEST

The Annual General Meeting (AGM) of Vicore Pharma Holding AB (publ) was held today May 10, 2017. The AGM passed resolutions regarding, among other thing, the following:

Media no image

Kommuniké från årsstämma 10 maj 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 16:38 CEST

Media no image

Delårsrapport, januari-mars 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 09:58 CEST

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017.

Media no image

Interim report January-March 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 09:57 CEST

Vicore Pharma Holding publish the interim report for the period January-March, 2017.

Media no image

Nya positiva forskningsresultat på diabetes-nefropati med Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 15:00 CEST

C21 i kombination med angiotensin receptor-blockerare (ARB) ger förbättrad behandlingseffekt i djurmodell med typ 2-diabetes.

Media no image

New positive study results on diabetic nephropathy with Vicore Pharma's candidate drug C21

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 15:00 CEST

C21 combined with an angiotensin receptor blocker (ARB) provides improved treatment effect in type 2 diabetes animal model.

Media no image

Vicore Pharma Holding publicerar sin årsredovisning för 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 08:45 CEST

Vi har uppnått de milstolpar vi föresatt oss under 2016. Nu fortsätter vi utvecklingen med C21 till ett framtida läkemedel för behandling av lungfibros säger Per Jansson, VD i Vicore Pharma Holding AB.

Media no image

Vicore Pharma Holding publish annual report for 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 08:45 CEST

We achieved the milestones we determined for 2016. Now, we will continue to develop C21 into a future drug for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis says Per Jansson, CEO of Vicore Pharma Holding AB