Skip to main content

Taggar

Media no image

Vicore Pharma gör strategiska rekryteringar

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 11:00 CEST

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) tillkännagav i dag att bolaget förstärker organisationen med tre nya nyckelpersoner.

Media no image

Vicore Pharma makes strategic recruitments

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 11:00 CEST

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) today announced that they strengthen the organization with three new key recruitments.

Media no image
Media no image
Media no image

Återförande av utlånade aktier

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 10:32 CEST

Vicore Pharma Holding AB (ticker: VICO) meddelar att de av Protem Wessman AB utlånade aktierna har återförts från Recall Capital AB.

Media no image

Newly appointed Chairman of the Board increases his holdings in Vicore Pharma Holding

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 14:26 CEST

Newly appointed Chairman of the Board of Vicore Pharma Holding (ticker: VICO), Leif Darner has acquired 100,000 shares from Protem Wessman AB, controlled by Göran Wessman, former Chairman of the Board and now Board member of Vicore Pharma Holding. The deal has taken place outside the stock exchange.

Media no image

Nytillträdde styrelseordföranden förstärker sitt innehav i Vicore Pharma

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 14:25 CEST

Nytillträdde styrelseordföranden i Vicore Pharma (ticker: VICO), Leif Darner har förvärvat 100 000 aktier av Protem Wessman AB som kontrolleras av Göran Wessman, tidigare styrelseordförande och numera styrelseledamot i Vicore Pharma Holding. Affären har skett utanför börsen.

Media no image

Press release from the Annual General Meeting May 10, 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 16:38 CEST

The Annual General Meeting (AGM) of Vicore Pharma Holding AB (publ) was held today May 10, 2017. The AGM passed resolutions regarding, among other thing, the following:

Media no image

Kommuniké från årsstämma 10 maj 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 16:38 CEST

Media no image

Delårsrapport, januari-mars 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 09:58 CEST

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017.

Media no image

Interim report January-March 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 09:57 CEST

Vicore Pharma Holding publish the interim report for the period January-March, 2017.

Media no image

Nya positiva forskningsresultat på diabetes-nefropati med Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 15:00 CEST

C21 i kombination med angiotensin receptor-blockerare (ARB) ger förbättrad behandlingseffekt i djurmodell med typ 2-diabetes.

Media no image

New positive study results on diabetic nephropathy with Vicore Pharma's candidate drug C21

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 15:00 CEST

C21 combined with an angiotensin receptor blocker (ARB) provides improved treatment effect in type 2 diabetes animal model.

Media no image

Vicore Pharma Holding publicerar sin årsredovisning för 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 08:45 CEST

Vi har uppnått de milstolpar vi föresatt oss under 2016. Nu fortsätter vi utvecklingen med C21 till ett framtida läkemedel för behandling av lungfibros säger Per Jansson, VD i Vicore Pharma Holding AB.

Media no image

Vicore Pharma Holding publish annual report for 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 08:45 CEST

We achieved the milestones we determined for 2016. Now, we will continue to develop C21 into a future drug for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis says Per Jansson, CEO of Vicore Pharma Holding AB

Media no image

Notice of Annual General Meeting in Vicore Pharma Holding AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 09:00 CEST

Vicore Pharma Holding AB (publ), Reg. No. 556680-3804, hereby gives notice to shareholders to attend the Annual General Meeting on Wednesday 10 May 2017 at 3:00 p.m. at the office of the company, c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal.

Media no image

Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 09:00 CEST

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 maj 2017 kl 15.00 i bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Deltagande aktieägare instrueras att c:a 15 minuter före klockan 15 anmäla sig i receptionen vid huvudentrén till Astra Zeneca med adress som ovan.

Media no image

Bulletin from the Extraordinary General Meeting on March 27, 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 17:00 CEST

On the 27th of March, 2017, Vicore Pharma Holding AB (publ) held an Extraordinary General Meeting. The following resolutions, among others, were passed.

Media no image

Kommuniké från extra bolagsstämma 27 mars 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 17:00 CEST

Extra bolagsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman bland annat beslutade om följande.

Media no image

C21 has a strong impact on several markers in an in vitro study for pulmonary fibrosis

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 13:00 CET

A BioMAP® report comparing Vicore Pharma’s drug candidate C21 to two approved drugs for IPF shows strong and competitive results