Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vad beror det på att unga från gymnasiesärskolan inte har en sysselsättning?

Misa har sedan 2011 delfinansiera forskningsstudier med fokus på vad som händer elever efter särskolan. Motivet är att täppa till den kunskapslucka som vi har om ”vägen in i arbetslivet”, eftersom det är ett viktigt och avgörande steg för att träda in i vuxenlivet – i synnerhet för personer som lever med en funktionsnedsättning.

Kunskaperna om arbetsliv och sysselsättning efter skoltiden för målgruppen har varit näst intill obefintlig trots att det genom åren funnits en pågående debatt om såväl särskolans roll som vilka premisser och möjligheter som finns efter avslutad skolgång.
I en avhandling av Jessica Arvidsson "Sysselsättning och social rättvisa" framkom det att hela 24 % av tidigare särskoleelever vare sig har daglig verksamhet, ett arbete eller är studerande, d.v.s. att de tillhör kategorin ”någon annanstans”.

Nu gör Renée Luthra ett avhandlingsarbete, vilken är den första som i stor skala undersöker gruppen unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som efter gymnasiesärskolan inte har en sysselsättning i arbete, studier eller daglig verksamhet, vilket gör avhandlingen unik.

Artikel om avhandlingsarbete med en intervjustudie har publicerats i tidskriften Nordic Social Work Reserch

‘Just because one has attended a special class does not mean that one isn’t capable’: the experiences of becoming and being not involved in traditional occupations for young people with intellectual disability.


För mer information om forskningen kontakta:
Reneé Luthra, renlut@hh.se, Högskolan i Halmstad

Lennart Jönsson, lennart.joensson@misa.se, styrelseordförande Misa AB

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vår grundidé är att alla människor kan delta i samhälls- och arbetslivet med rätt stöd. Misa har omkring 170 anställda och finns i Stockholm, Helsingborg, Lund, Uppsala och Västerås. Våra kunder är främst kommuner, skolor och Arbetsförmedlingen. Mer info: www.misa.se

Presskontakt

Stefan Edwall

Stefan Edwall

Presskontakt Marknadschef 0738016136
Camilla Gabrielli

Camilla Gabrielli

Presskontakt Marknadskoordinator Corporate design, Sociala medier, Webbmaster, PR, Event 0709-921481

Relaterat innehåll

Vi vet att personer med funktionsnedsättning kan delta i arbetslivet med rätt stöd

Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.
.

Misa AB
Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
Sverige