Pressmeddelande -

Ny tankesmedja röst för humanistisk kompetens

En nationell tankesmedja för humaniora – Humtank – har nyligen bildats. Den ska fylla ett tomrum i debatten och företräda det humanistiska perspektivet i samhällsfrågor, särskilt kring forskning och utbildning. Jonas Harvard, docent i historia vid Avdelningen för humaniora, är en av medlemmarna.

- Vi människor orienterar oss i världen och arbetslivet utifrån språk, kultur och historia, men i debatten verkar det ibland som om ekonomi är människans enda drivkraft. Det finns ett tomrum i diskussionen om de stora samhällsfrågorna, och där vill vi lämna ett bidrag, säger Jonas Harvard.

Tankesmedjan har tillkommit på initiativ av dekaner från tio humanistiska fakulteter vid svenska universitet, bland andra Umeå, Lund, Göteborg och Mittuniversitetet, och ska verka under tre år. Bakgrunden är att tankesmedjor, så kallade think-tanks, får allt större betydelse i samhällsdebatten. Humtank lanseras officiellt i början av april.

- Vi dekaner har gått samman för att vi ser att det finns ett stort behov av andra typer av synpunkter i den offentliga diskussionen. Vi är övertygade om att tankesmedjan kommer att göra humanioras bidrag till samhället tydligare, och förhoppningsvis stärka den humanistiska forskningen och utbildningen, säger Susanna Öhman, dekan vid Mittuniversitetets humanvetenskapliga fakultet.

En tydlig målsättning är att skapa opinion och visa betydelsen av humanistisk kunskap och kompetens i samhället. En utmaning är att nå ut i mediebruset, men förhoppningen är att den breda uppbackningen från svenska lärosäten ska bidra till att Humtank får legitimitet och tyngd.

- Humaniora har en otroligt viktig roll att spela när vi letar lösningar på stora samhällsproblem. Hälsa, miljöfrågor och integration är tydliga områden där det krävs ett humanistiskt perspektiv för att få en helhetsbild. Hur kan vi förstå dagens främlingsfientlighet om vi är okunniga om rasismens historia? Det går inte att prata om livskvalitet utan att inkludera kultur, säger Jonas Harvard.

Kontakt:
Jonas Harvard, docent i historia, 070-248 92 82 , e-post: jonas.harvard@miun.se
Susanna Öhman, dekan, 070-667 54 85, e-post: susanna.ohman@miun.seÄmnen

  • Utbildning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Presskontakt

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716