Gå direkt till innehåll
Idag valde fullmäktige i Region Skåne regionråd

Pressmeddelande -

Idag valde fullmäktige i Region Skåne regionråd


På dagens regionfullmäktige i Kristianstad valde den borgerliga Treklövern regionråd för mandatperioden 2022-2023. Treklövern, som består av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, har som tidigare meddelats, kommit överens om att styra Region Skåne. Till regionråd för Moderaterna valdes Carl Johan Sonesson, Anna Jähnke, Anna Mannfalk och Carina Zachau.

  • Jag är glad och tacksam över det förnyade förtroendet, säger Carl Johan Sonesson. Vi står inför tuffa tider. Tillsammans kommer vi att göra allt vi kan för att värna Skåne och skåningarnas intressen.
  • Det är mycket hedrande att få möjligheten att fortsätta det arbete vi redan har påbörjat, säger Anna Jähnke.
  • Tillsammans är vi ett väl fungerande lag, säger Anna Mannfalk. Det finns fortfarande mycket att göra för att förbättra den skånska vården och jag är övertygad om att vi är väl rustade att ta oss an den uppgiften.
  • Jag tackar för förtroendet att fortsätta som regionråd en mandatperiod till, säger Carina Zachau. Nu fortsätter vi att hålla ordning på ekonomin och utveckla Skåne.

Per Einarsson ochAnders Lundström valdes till regionråd för Kristdemokraterna.

  • Jag står ödmjuk till det fortsatta förtroendet som distriktsstyrelsen har gett mig, säger Per Einarsson. Jag kommer fortsätta kämpa för en stärkt och fungerande vård för skåningarna.
  • Det har varit en tuff mandatperiod där vi fått tackla en pandemi som haft stora konsekvenser för sjukvården. Nu står vi inför en ekonomisk nedgång, säger Anders Lundström. Jag är glad att Kristdemokraterna har gett mig fortsatt förtroende och är övertygad att vi tillsammans med Moderaterna och Liberalerna är bäst lämpad att möta de utmaningar vi står inför.

Gilbert Tribo fick förnyat förtroende som regionråd för Liberalerna. Inger Tolsved Rosenkvistär ny som regionråd för Liberalerna men inte i regionpolitiken. Inger Tolsved Rosenkvist har suttit som ordförande i Servicenämnden.

– Jag är mycket tacksam över att få förtroendet att fortsätta som regionråd. Under den senaste mandatperioden har vi åstadkommit en hel del, inte minst en stor satsning på de skånska vårdcentralerna. Jag ser fram emot att tillsammans med den borgerliga treklövern nu jobba vidare för att göra Skåne ännu bättre, säger Gilbert Tribo (L).

– Jag känner mig mycket hedrad över att bli regionråd i Skåne. Under den kommande mandatperioden behöver Region Skåne göra ännu mer för att förbättra arbetsvillkoren för sjukvårdens medarbetare inte minst genom att minska på administrationen och på så vis frigöra mer tid för patienterna. Jag kommer också att arbeta hårt för att Region Skåne ska ta täten när det gäller den gröna omställningen, säger Inger Tolsved Rosenkvist (L).För mer information kontakta

Carl Johan Sonesson (M)

Telefon: 0705 08 32 33


Anna Jähnke (M)

Telefon: 073 231 12 93


Anna Mannfalk (M)

Telefon: 072 467 49 84


Carina Zachau (M)

Telefon: 072 467 49 83


Per Einarsson (KD)

Telefon: 0725 28 84 17


Anders Lundström (KD)

Telefon: 0739 62 44 40


Gilbert Tribo (L)

Telefon: 0768 87 03 07


Inger Tolsved Regionkvist
(L)

0738 069060

Ämnen

Regioner


Moderaterna i Region Skåne styr Region Skåne tillsammans  med övriga allianspartier sedan valet 2018.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: alliansforskane.se

Kontakter

Samuel Jonsson

Samuel Jonsson

Presskontakt Politisk sekreterare Regional utveckling 0724672942
Ann van der Heeg Heberlein

Ann van der Heeg Heberlein

Presskontakt Region Skåne 044-3093068

Oskar Månsson

Presskontakt Politisk Sekreterare Kommunikation 0724-62 04 20

Välkommen till Moderaterna i Region Skåne!

Moderaterna i Region Skåne styr Region Skåne tillsammans med övriga allianspartier sedan valet 2018.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: ​http://www.alliansforskane.se

Moderaterna i Region Skåne

Västra Storgatan 12
291 89 Kristianstad