Gå direkt till innehåll
Jane Svensk Kategoriansvarig Inköpare HSB
Jane Svensk Kategoriansvarig Inköpare HSB

Pressmeddelande -

Modexa och HSB i nytt rikstäckande samarbetsavtal

Modexa stärker nu sitt samarbete med HSB genom att teckna ett nytt rikstäckande samarbetsavtal. Avtalet omfattar varsam renovering av både kök och förvaringsutrymmen i HSBs hyreslägenheter, vilket är en del av Modexas helhetslösningar för långsiktigt lägenhetsunderhåll – det vi kallar Stegvis renovering.

Hundratusentals lägenheter i Sverige står inför renoveringsbehov. Vi vill hjälpa landets bostadsbolag att tänka smart, effektivt och hållbart, och därmed undvika hyreshöjningar som skulle göra bostadssituationen ohållbar för många människor. HSB har som fastighetsägare ett kontinuerligt behov av att underhålla sina fastigheter och har valt Modexa bland annat för dess hållbara och varsamma renoveringar av kök och förvaringsutrymmen.

- Modexa är en viktig partner till HSB. Vi tror att det nya samarbetsavtalet kommer att gynna oss såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt genom att vi återbrukar och bara byter ut det som behövs bytas. På det sättet får vi nöjdare hyresgäster som bor kvar längre och hela vårt lägenhetsbestånd kommer genom renoveringen att lyftas, säger Jane Svensk, Kategoriansvarig Inköpare på HSB.

För att skapa långsiktighet i alla renoveringar utgår vi i förstudien alltid från behoven ur fyra perspektiv; bostadsbolaget, de boende, bostadsobjektet och genomförandeprocessen. Med resultatet av den analysen och med ett industriellt mindset, där logistik och prefabricering är nyckelfaktorer, kan vi ha allas bästa i fokus under hela renoveringsprocessen. Effekten blir mycket högre produktivitet i jämförelse med traditionella renoveringsmetoder och för de boende blir skillnaden enorm.

- För oss handlar det inte om att försöka passa in de boende i Modexas renoveringsprocess, utan tvärtom. Vi ska anpassa renoveringen till de boende och bostadsområdets vardagsliv. Hyresgästerna kan till och med bo kvar och nyttja sina kök under renoveringen. Tänk att äta frukost i det gamla köket och middag i det nya, säger Mikael Larsson, Försäljningschef på Modexa Kök.

Modexas mål är att stötta HSB att uppnå sina mål i allmänhet och att få nöjda hyresgäster i synnerhet. Att därtill bidra till alla tre hållbarhetsdimensioner ekologiskt, socialt och ekonomiskt är självklara effekter.

- Vi erbjuder lösningar för en långsiktig förvaltning, och det till en rimlig kostnad och avkastning. Våra metoder ger mätbara miljöeffekter och dessutom hjälper vi till med kampanjer och olika kundaktiviteter som låter hyresgästerna vara med och påverka genom egna inredningsval, vilket har visat sig vara mycket uppskattat, säger Mikael Larsson.

För ytterligare information:

Mikael Larsson, Försäljningschef, Modexa Kök, 0737-45 29 89, mikael.larsson@modexa.se

Om HSB. HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas. HSB är Sveriges största bostadskooperation med: ca 650 000 medlemmar, ca 4 000 bostadsrättsföreningar, ca 35 000 förtroendevalda och 26 regionala HSB-föreningar. HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Ämnen

Taggar


Om Modexa. Renovering medan livet pågår. Modexa tar ett helhetsansvar för renovering av lägenheter med fokus på Hållbarhet – På riktigt, enligt strategin vi benämner Stegvis renovering. Återbruk, prefabricerade koncept, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster gäller i alla våra uppdrag. Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med stöd i omställningen av deras underhållsstrategier, förstudier och underhållsplanering samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Vi har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen. Läs mer på modexa.se

Presskontakt

Torgny Hellberg

Torgny Hellberg

Presskontakt Koncernchef 033-232201