Skip to main content

Taggar

Monyx förvaltningskommentar oktober 2018 – Sämsta börsmånaden på sex år

Monyx förvaltningskommentar oktober 2018 – Sämsta börsmånaden på sex år

Nyheter   •   Nov 13, 2018 13:30 CET

Aktier sjönk på bred front under månaden. För de globala aktiemarknaderna blev oktober den svagaste månaden sedan 2012 där ett brett globalt aktieindex sjönk nära 8 procent i lokala valutor i månaden. I svenska kronor föll ett globalt index något mindre, med nära 5 procent, eftersom den svenska kronan försvagades i oktober.

Monyx förvaltningskommentar september 2018 - Starkare krona, högre räntor

Monyx förvaltningskommentar september 2018 - Starkare krona, högre räntor

Nyheter   •   Okt 10, 2018 10:57 CEST

Aktiemarknaderna var överlag stabila i september. I lokal valuta steg ett brett globalt aktieindex med knappt 0,5 procent under månaden. Mätt i svenska kronor däremot sjönk ett globalt index med drygt 2,5 procent, eftersom den svenska kronan stärktes i september.

Monyx Svenska Aktier en av de bättre Sverigefonderna i år

Monyx Svenska Aktier en av de bättre Sverigefonderna i år

Nyheter   •   Sep 07, 2018 15:17 CEST

Monyx Svenska Aktier fortsätter att visa stark utveckling sedan vi senast i maj intervjuade Marcus Swenning om utvecklingen i fonden. Alltsedan årsskiftet till 2018-08-31 har fonden avkastat 12,5 procent till sina fondsparare, att jämföra med de vanligast förekommande jämförelseindexen för den svenska aktiemarknaden som uppgår till intervallet 9 till 11,5 procent under samma period.

Halvårsintervju: Svenska börsbolag gynnas av den svaga kronan

Halvårsintervju: Svenska börsbolag gynnas av den svaga kronan

Nyheter   •   Jul 20, 2018 08:53 CEST

Den svaga kronan gynnar svenska börsbolag på den relativt attraktivt värderade svenska aktiemarknaden. Under ett samtal med Peter Gummesson, förvaltningschef på Monyx Asset Management, blickar han tillbaka på första halvåret 2018 och tittar även framåt för att se vad hösten har att erbjuda.

Monyx förvaltningskommentar juni 2018: Oro för handelskrig

Monyx förvaltningskommentar juni 2018: Oro för handelskrig

Nyheter   •   Jul 09, 2018 11:23 CEST

Världens aktiemarknader försvagades något i juni. Aktiemarknaderna tyngdes framför allt av ökad oro för ett handelskrig mellan USA och resten av världen. Ökade handelshinder riskerar att leda till minskad tillväxt och sämre lönsamhet hos exportberoende företag.

Monyx förvaltningskommentar maj 2018 – Italiensk oro tyngde europeiska marknader

Monyx förvaltningskommentar maj 2018 – Italiensk oro tyngde europeiska marknader

Nyheter   •   Jun 12, 2018 14:43 CEST

Världens aktiemarknader utvecklades åt olika håll under maj. Ett globalt aktieindex steg något under månaden och den amerikanska aktiemarknaden fortsatte stärkas. Utvecklingen i Europa och tillväxtmarknader var däremot negativ. Den svenska aktiemarknaden följde de europeiska marknaderna nedåt och försvagades med knappt en procent under månaden.

Monyx förvaltningskommentar april 2018 – Starka marknader, svag krona

Monyx förvaltningskommentar april 2018 – Starka marknader, svag krona

Nyheter   •   Maj 11, 2018 11:10 CEST

Utvecklingen på världens aktiemarknader var övervägande positiv i april. Sammantaget steg ett globalt aktiemarknadsindex med drygt 1 procent i lokal valuta under månaden. Mätt i svenska kronor blev uppgången större, eftersom den svenska kronan fortsatte sjunka. I svenska kronor steg de globala aktiemarknaderna med drygt 5 procent under månaden.

Positiv utveckling i Monyx Svenska Aktier

Positiv utveckling i Monyx Svenska Aktier

Nyheter   •   Maj 11, 2018 11:08 CEST

Monyx Svenska Aktier har haft en positiv utveckling sedan årsskiftet med en avkastning på 7,4 procent (NAV-kurs 2018-05-07) att jämföra med de vanligast förekommande jämförelseindexen för den svenska aktiemarknaden som uppgår till intervallet 4,6 till 6,1 procent under samma period. Fonden fick nyligen fyra stjärnor av Morningstar och passar dig som söker exponering mot den svenska aktiemarknaden.

Monyx förvaltningskommentar mars 2018 - Fortsatt osäkra marknader

Monyx förvaltningskommentar mars 2018 - Fortsatt osäkra marknader

Nyheter   •   Apr 13, 2018 08:19 CEST

Den ostadiga utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatte i mars. Sammantaget föll ett globalt aktiemarknadsindex med drygt två procent under månaden. I svenska kronor blev nedgången något mindre, eftersom den svenska kronan försvagades under perioden. Den svenska aktiemarknaden följde de globala nedåt i mars och sjönk med drygt en procent under månaden.

Monyx förvaltningskommentar februari 2018: Skakiga marknader

Monyx förvaltningskommentar februari 2018: Skakiga marknader

Nyheter   •   Mar 12, 2018 10:59 CET

Efter en positiv inledning under årets första månad föll aktiemarknaderna i början av februari. Nedgången kom efter att marknadsräntorna stigit efter att amerikansk arbetsmarknadsstatistik visat på oväntat hög löneökningstakt. Ökade löner tyder på att den amerikanska centralbanken Fed kommer att fortsätta höja styrräntan i år.

Monyx förvaltningskommentar för januari 2018 – Lugnet före stormen?

Monyx förvaltningskommentar för januari 2018 – Lugnet före stormen?

Nyheter   •   Feb 19, 2018 12:49 CET

Trenden från 2017 med positiv utveckling på världens finansiella marknader fortsatte i januari. Sammantaget steg globala aktiemarknader med knappt 2 procent mätt i svenska kronor. Aktier i tillväxtmarknader utvecklades något starkare under månaden, med uppgångar på drygt 4 procent. Den svenska aktiemarknaden utvecklades något svagare men steg ändå med drygt 1 procent under månaden.

Monyx förvaltningskommentar för år 2017

Monyx förvaltningskommentar för år 2017

Nyheter   •   Jan 17, 2018 09:44 CET

2017 var ännu ett starkt år på finansmarknaderna, som i motsats till 2016 präglades av låg och sjunkande volatilitet. Globala aktiemarknader, mätt som MSCI All Countries index, ökade under året med 11,5 procent i svenska kronor.

Året som gått: Starkare konjunktur och positiva marknader

Året som gått: Starkare konjunktur och positiva marknader

Nyheter   •   Dec 21, 2017 10:22 CET

En bred konjunkturuppgång är en förklaring till den positiva utvecklingen under fondåret som gått. Under ett samtal med Peter Gummesson (PG), t.f. Förvaltningschef och Tom Santamaria Olsson (TSO), ansvarig för globala aktieinvesteringar, summerar vi året som gått och tittar in i framtiden för att se vad 2018 har att erbjuda.

Vår julhälsning

Vår julhälsning

Nyheter   •   Dec 18, 2017 12:57 CET

Monyx förvaltningskommentar för november 2017

Monyx förvaltningskommentar för november 2017

Nyheter   •   Dec 11, 2017 14:14 CET

Världens aktiemarknader hade blandad utveckling i november. Sammantaget steg det globala aktieindexet MSCI World med 2 procent mätt i svenska kronor. Stockholmsbörsen tillhörde de svagaste aktiemarknaderna under månaden. Det svenska aktieindexet OMX Benchmark föll med 3,4 procent i november. Bakom försvagningen låg nedgångar i viktiga sektorer som bank och industribolag.

Monyx förvaltningskommentar för oktober 2017

Monyx förvaltningskommentar för oktober 2017

Nyheter   •   Nov 13, 2017 09:03 CET

Börsbolagens positiva kvartalsrapporter satte tonen i marknaden. Oktober månad har framför allt präglats av börsbolagens rapporter avseendedet tredje kvartalets utveckling. När över 90 procent av de 500 bolagen som är noterade på det amerikanska indexet S&P500 lämnat sina rapporter, ser vi att företagen visade på fortsatt tillväxt i både försäljning och vinster.

Med en energi som få

Med en energi som få

Nyheter   •   Sep 13, 2017 10:26 CEST

Det första intrycket är viktigare än man tror. Kristina Björlin är oftast en av de första personerna som våra besökare möter när de kommer till Monyx. I snart fem år har Kristina arbetat i receptionen på fondförvaltningsbolaget Monyx och vi har bett om en pratstund om hur hon ser på livet, jobbet och pensionen.

Summering av första halvåret 2017 ur ett fondperspektiv

Summering av första halvåret 2017 ur ett fondperspektiv

Nyheter   •   Jul 07, 2017 15:53 CEST

​I ett samtal som ägde rum i början av juli summerar Johan Hinas, förvaltningschef på Monyx, och Peter Gummesson, ränteförvaltare, utvecklingen det första halvåret i år. Avslutningsvis blickar de framåt och resonerar kring utvecklingen det närmaste halvåret.

​Monyx Strategi Trygghet byter namn till Monyx Strategi Försiktig

​Monyx Strategi Trygghet byter namn till Monyx Strategi Försiktig

Nyheter   •   Jul 05, 2017 09:29 CEST

Den 1 augusti 2017 byter vi namn på fonden Monyx Strategi Trygghet. Det nya namnet blir Monyx Strategi Försiktig.

Räntorna på väg uppåt – så hanterar förvaltarna läget

Räntorna på väg uppåt – så hanterar förvaltarna läget

Nyheter   •   Maj 05, 2017 08:42 CEST

Efter flera år av extremt låga räntor började ränteläget vända uppåt under andra halvan av förra året. Monyx ränteförvaltare, Peter Gummesson och Stefan Pari, berättar i en intervju för ”Investeringstipset” om hur de hanterar de stigande räntorna och varför de undviker svenska fastighetsbolag.