Pressmeddelande -

Uppdatering samarbetsavtal

Som tidigare offentliggjorts har Morphic inlett olika samarbeten avseende sin produktionsteknologi för bränslecellsplattor. Morphics avtalsparter har på grund av sekretess inte tidigare namngetts. Denna information har blivit tillgänglig för allmänheten genom tredje part. För att säkerställa likvärdig information på marknaden offentliggör därför Morphic nu att Morphic samarbetar med bland annat Sony Ericsson, Casio, Toyota, Nissan, Ericsson Radio Systems, Ultra Cell, Shanghai Shenli, DICP, WHUT, Beijing Fuyan och Dong Feng Automobile.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, Informationschef, Morphic Technologies AB
Tel: 070-676 7393, e-mail: johannes.falk@morphic.se

Detta är Morphic
Morphic Technologies är en växande svensk industrikoncern med verksamhet inom bränsleceller, vindkraft, energisystem och produktionsteknik. Verksamheten bedrivs i Sverige, Japan, Grekland, Italien och i Schweiz. Antalet medarbetare uppgår till ca 170 personer. Morphics B-aktie är sedan 4 mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs. Antalet aktieägare uppgår till ca 22 000. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår som sträcker sig från 1 maj till 30 april.

 

 

Ämnen

  • Industri, tillverkning