Move Management och Region Västernorrland hjälper ST-läkare ge patienter ett mer professionellt omhändertagande.

Pressmeddelande -

Move Management och Region Västernorrland hjälper ST-läkare ge patienter ett mer professionellt omhändertagande.

Region Västernorrland är med sina 6500 medarbetare en av länets största arbetsgivare. Ett antal av de anställda är ST-läkare som under fem år utbildar sig till att bli specialister inom ett visst medicinskt område. En av de obligatoriska kurserna i utbildningen är ledarskap. När Region Västernorrland gick ut i upphandling av en ledarskapsutbildning så vann Move Management upphandlingen och fick möjlighet att utbilda Region Västernorrlands ST-läkare genom sin ledarskapsutbildning ST LIV (Ledarskap i Vården).

Det ställs stora krav på läkare. De ska inte bara ligga i framkant i sin profession. De måste också axla ett stort ansvar och kunna leda både sig själva och andra. Att vara ledare i en kunskapsintensiv verksamhet, som sjukvården, innebär många utmaningar och ST LIV-utbildningen inriktar sig på att stärka individen och samarbetet för att kunna leda verksamheten så effektivt som möjligt. Målet är att ge patienten ett mer professionellt omhändertagande.

ST LIV är på sammanlagt 7 dagar fördelat på 3 kurstillfällen (moduler): 3 + 2 + 2 dagar. Modul ett handlar om att leda sig själv, modul två tar upp hur du leder andra och modul tre avhandlar hur du leder verksamheten.

    -Move Management tog fram ST LIV för snart tjugo år sedan, och utbildningen har under årens lopp utvecklats kontinuerligt baserat på feedback från hundratals ST-läkare och förändrade lagkrav från Socialstyrelsen, säger Ylva Hörnqvist, Move-konsult som tillsammans med kollegan Pär Sonesson hållit i ST LIV-utbildningen för ST-läkarna i Region Västernorrland.

ST LIV tar fasta på att via läkarnas tidigare erfarenheter, teori och praktik lära ut färdigheter som läkarna kan använda direkt i sin yrkesmässiga vardag.

    -Vi är mycket nöjda med utfallet av utbildningen. Samarbetet med Move Management har fungerat väldigt bra och feedbacken från deltagarna har varit positiv. Framför allt har man framhållit att samtliga tre moduler i ST LIV har gett nyttig självinsikt och försett deltagarna med verktyg som de kan använda in sin kliniska vardag, säger Elisabet Skagius, övergripande studierektor, ST-utbildningen i Region Västernorrland.

ST LIV, som firar 20 år sommaren 2019, har en pedagogik som bygger på tre olika metoder: processinriktad inlärning, upplevelse- och problembaserad inlärning och handlings- och reflektionsorienterad inlärning. Metoderna knyts samman med hjälp av aktiv reflektion, både på individ- och gruppnivå. Mellan de tre modulerna får deltagarna hem- och träningsuppgifter. Move Management kommer under avtalstiden att köra en ST LIV-utbildning per halvår i Region Västernorrland.

Ämnen

  • Beteendevetenskap

Taggar

  • ledarskapivården
  • upplevelsebaseradinlärning
  • problembaseradinlärning
  • processinriktadinlärning
  • st liv
  • regionvästernorrland
  • st-läkare
  • ledarskap
  • utveckla ledare

Varje människa har en uppsättning förmågor, talanger och egenskaper. På Move är vårt jobb att hitta det som finns inombords och göra det synligt. När kraften släpps lös och potentialen ges utrymme, kan vad som helst hända. Och det är startskottet till att hela organisationen börjar växa på allvar. Vi ser passion.

Presskontakt

Joakim Eklund

Joakim Eklund

Presskontakt 0722484640
Lisa Forsman

Lisa Forsman

Presskontakt 0708881247