Gå direkt till innehåll
MSB får förlängt ansvar för EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser

Pressmeddelande -

MSB får förlängt ansvar för EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser

Sedan tre år tillbaka ansvarar MSB för EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser. Det uppdraget förlängs nu med ytterligare 18 månader.
Vi välkomnar förlängningen och ser att det ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla tjänsten, säger Filip Staake, projektledare för uppdraget på MSB.

MSB har sedan tre år tillbaka EU:s uppdrag att lagerhålla, köpa in och transportera materiel till EU:s insatser för civil kris- och konflikthantering. Lagret ligger i värmländska Kristinehamn. I det ursprungliga avtalet finns en option om att förlänga avtalet 12 månader, en förlängning som EU beslutat ska vara 18 månader istället. Anledningen till de extra sex månaderna är att EU vill få till en smidig överlämning till den aktör som blir ansvarig för nästa fas, CSDP Warehouse III, när det kommer.

- Förlängningen av uppdraget innebär att vi kan arbeta vidare med att utveckla logistiktjänsten. Nästa fas för tjänsten är inte klar att starta upp och på det här viset kan EU och MSB fortsätta ge ett bra stöd till EU-insatser runt om i världen tills CSDP Warehouse III är igång, säger Filip Staake.

Många leveranser trots pandemin

MSB:s arbete med uppdraget innebär en effektivisering av EU:s civila krishantering. Att få rätt materiel på plats i rätt tid är viktigt för att en insats ska kunna starta snabbt och genomföras effektivt. Under de senaste sex månaderna har MSB inom ramen för uppdraget, genomfört 76 transporter från lager till insatser, mellan insatser och från leverantör till insatser. Transporterna har genomförts i nära samarbete med FPI (EU:s Tjänst för utrikespolitiska instrument) och CPCC (EU:s civila planerings- och ledningskapacitet). MSB och EU har tillsammans hanterat de komplikationer som uppstått i hanteringen på grund av covid-19-pandemin.

Logistiktjänst och globalt affärssystem

EU:s medlemsstater har gemensamt bestämt att EU ska ha en ökad kapacitet att planera och materielförsörja sina insatser. En del i detta är EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser (Common Security and Defence Policy, CSDP, Warehouse II) som MSB 2018 fick i uppdrag att ansvara för.

I projektet ingår även utveckling av ett globalt affärssystem vars syfte är att effektivisera planering och resurssättning. Affärssystemet, ERP, har lanserats till majoriteten av insatserna. Endast de större i Ukraina, Kosovo och Georgien återstår.. Systemet utvecklas allteftersom och arbetet med version 2.0 är i full gång och beräknas vara klart i sommar.

Fakta om GSFP

Inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) genomförs civila insatser. Storleken och omfattningen på insatserna varierar men det övergripande syftet är att bemöta externa konflikter och kriser, stärka ett lands kapacitet och skydda unionen och dess medborgare.

Fakta om uppdraget

 • EU finansierar uppdraget fullt ut.
 • CSDP Warehouse tillhandahåller EU nödvändig utrustning i tillräcklig mängd för att snabbt kunna starta upp en ny insats.
 • I uppdraget ingår ansvar för alla transporter till, från och mellan insatser som EU bedriver runt om i världen.
 • Materiel som MSB lagerhåller inom uppdraget är bland annat säkerhetsutrustning, sjukvårdsmateriel, it-utrustning, satellittelefoner, läkemedel och hjälmar.
 • Uppdraget innebär utveckling av ett affärssystem för alla GSFP-insatser för hantering av lagerhållning och redovisning.
 • Lagret ligger i Kristinehamn där MSB sedan tidigare bedriver lager- och logistikverksamhet för nationella och internationella insatser, på uppdrag av bland andra EU och FN.

Vinsterna med projektet

Projektet CSDP Warehouse II bidrar till följande vinster:

 • Insatserna kan snabbare starta, skala upp och ner eller avslutas.
 • Materiel kan flyttas snabbare.
 • Planeringen samt resursinventering underlättas.
 • Uppföljning och kostnadskontroll under insats och avslut blir enklare.
 • Kvaliteten på materielen till insatserna blir högre.
 • Materielen till olika insatser blir enhetligt, något som förbättrar både flexibilitet och effektivitet i insatserna.
 • MSB verkar för att en ökad miljöhänsyn tas i insatserna, till exempel genom att säkerställa avfallshantering.

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig

Relaterat material