Gå direkt till innehåll
Barn från 13 regioner representerade i film om barns rätt till sin egen röst
Barn från 13 regioner representerade i film om barns rätt till sin egen röst

Pressmeddelande -

Manifestation i hela Sverige för barns röster på Världsröstdagen den 16 april

Den 16 april är det VÄRLDSRÖSTDAGEN - dagen då rösten ska uppmärksammas över hela ‎världen. Samma dag gör barn på förskolor runt om i landet sina röster hörda genom en manifestation. Gemensamt sjunger de signaturmelodin för det nationella projektet Rösträtt - sång på förskolan klockan 10.00. Inför dagen släpps också en film som manifesterar barns röster i hela landet!

Manifestationen på Världsröstdagen är en del av Rösträtt - sång på förskolan som jobbar för att stärka sången i förskolan och inspirera pedagoger och barn till att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten. 

Det är ett barns rättighet att använda sin röst tillsammans med andra och att sjunga ut med självförtroende på den egna röstens villkor. Denna manifestation för barnrösten innebär att alla barn från Norrbotten till Skåne samtidigt kommer sjunga om barns rätt till sin röst och målet är att hundratusentals barnröster gör sina röster hörda säger Anna-Carin Fogelqvist, projektledare för Rösträtt - Sång på förskolan.

I filmen hörs barn sjunga Rösträttslåten, skriven av Dan Bornemark, och vi får se kända vyer från våra olika län i Sverige – från Turning Torso i söder till snödrivorna i Norrbotten. Däremellan får vi även uppleva Läckö slott, Visby ringmur, Astrid Lindgrens näs och Kungliga slottet i Stockholm med flera.

  • VÄLKOMMEN TILL LÖVESTAD FÖRSKOLA! 
    Under fredagen finns det möjlighet för press att besöka förskolan under manifestation den 16 april och träffa barn, artist, pedagoger och projektledare. Kontakta Anna-Carin Fogelqvist för mer information.
    - Från ca 13.00 kommer det också att finnas filmat material från manifestationen på Lövestad förskola.
    Ta kontakt med Anna-Carin eller Karin för med info och tillgång till materialet.

Rösträtt - sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt mellan 13 regioner som tillsammans arbetar för att göra en radikal och genomgripande insats för sång på små barns villkor. Bakgrunden är ett nationellt upprop som uppmärksammat att sången får allt mindre plats i skola och förskola. Sångens positiva inverkan på lärande och välbefinnande är klarlagd i flera forskningsrapporter, ändå minskar antalet timmar med sång, både i förskollärarutbildningen och i förskolans verksamhet. Ambitionen med Rösträtt - sång på förskolan är att pedagoger på förskolan ska få verktyg och fortbildning i hur man kan använda rätt röstläge för små barn. 

Rösträtt - sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungl. Musikaliska Akademien. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum med 13 anslutna regioner: UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum, Kultur-Gävleborg, Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen med Körcentrum Väst, Musik Hallandia, Länsmusiken Stockholm, Musik Västernorrland, Musik i Blekinge, Länsmusiken Kalmar län, Västmanlandsmusiken, Norrbottensmusiken, Musik i Dalarna, Gotlandsmusiken och Scenkonst Sörmland.

  • Vill du ha tillgång till det filmen ta kontakt med Anna-Carin Fogelqvist.

För mer information ta kontakt med:

Anna-Carin Fogelqvist, projektledare nationella Rösträtt - sång på förskolan
0705-92 52 01, anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se

Karin Carlqvist, kommunikatör nationella Rösträtt - sång på förskolan
0723-02 20 58, karin.carlqvist@musikisyd.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet.

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud. 

– En del av något större

Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet.

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne – Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud.

Musik är en positiv kraft i samhället. Genom att vi kan stimulera till människors utveckling är vi en viktig del också i samhällets utveckling. Ett brett och lokalt utbud av musik bidrar till livskvalitet och är en av flera kuggar i hur vi formar vår gemensamma framtid. Mångfalden av olika nationaliteter i regionen bidrar till ett bredare utbud av musikformer. Det skapar nya möten, spännande upplevelser och ökad förståelse mellan olika kulturer. Musik i Syd är på många sätt en del av något större.

Varje år presenterar Musik i Syd drygt 3.000 konserter för mer än 300.000 personer, ofta i samarbete med olika lokala arrangörer. Vi har med andra ord stor betydelse för utvecklingen av ett rikt musik­liv för de många människorna, men också för musiker, ensembler och arrangörer som genom de olika projekten ges möjlighet till arbete där de bor.