Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lapplands lärcentra måste betala tillbaka 169 000 kronor

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att kräva tillbaka 169 000 kronor i statsbidrag av Lapplands lärcentra. Utbildningsanordnaren har fått statsbidrag för studerande som hoppat av utbildningen.

I samband med att utbildningsanordnaren lämnat in betygsammanställning av de studerande på yrkeshögskoleutbildningen till Byggproduktionsledare har myndigheten granskat hur utbildningsanordnaren har begärt statsbidrag.

Sammanlagt har Lapplands Lärcentra fått statsbidrag för fem studerande som slutat utbildningen i förtid. Myndigheten kräver därför tillbaka statsbidraget för dessa med 169 000 kronor.

– Vi och utbildningsanordnaren har samma uppfattning om vad som hänt, så vi förväntar oss att det kommer att bli rätt framöver. Det är naturligtvis angeläget att statsbidraget används korrekt, säger Rafal Tomaszewski tillförordnad enhetschef för tillsynsavdelningen på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Senast den 12 december ska Lapplands Lärcentra betala tillbaka de
169 000 kronorna till myndigheten.

För mer information kontakta myndighetens pressansvarige Kristina Granqvist, 070 953 33 73, kristina.granqvist@myh.se eller tillförordnad enhetchef Rafal Tomaszewski 010 209 01 00.

Skäl för myndighetens beslut
Myndigheten för yrkeshögskolan har till uppgift att utöva tillsyn över yrkeshögskole¬utbildning. Tillsyn innebär kontroll av att utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser, lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och fastställd utbildningsplan. Villkoren för utbildningsanordnarens rekvisition av statsbidrag framgår av myndighetens beslut om yrkeshögskoleutbildning.

Ämnen

Taggar

Regioner


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.

Presskontakt

Johan Lindahl

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373
Jenny Sörby

Jenny Sörby

Presskontakt Kommunikationschef 073-0797605

Yrkeshögskolan levererar kvalificerad kompetens till det anställande arbetslivet

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna.

Myndigheten för yrkeshögskolan
Ingejör Bååths gata 19
722 12 VÄSTERÅS