Skip to main content

Taggar

oursolutioninclusion

Agenda 2030

En version av rapporten i word med syntolkade bilder.

To Face Life                - en rapport om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning

En rapport om situationen globalt för personer med funktionsnedsättning. Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för en dubbel diskriminering. Det tar sig i uttryck i systematiska kränkningar av rättigheter & mindre möjlighet till påverkan och makt. De syns sällan i statistiken, men vi vet att flickor med funktionsnedsättning inte får tillgång till utbildning i samma utsträckning som andra barn.

En rapport från MyRight 2017. Version i word med syntolkade bilder

Att erövra världen - en rapport om sambanden mellan fattigdom och funktionshinder

Rapport från MyRight om fattigdomsbekämpning, Agenda 2030 och situationen för personer med funktionsnedsättning i världen. PDF

Att erövra världen - en rapport om sambanden mellan fattigdom och funktionshinder

Att erövra världen - en rapport om sambanden mellan fattigdom och funktionshinder från MyRight i juni 2017.

Rapport Millenniemålens bortglömda barn - Rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning

I rapporten framgår att 90 procent av barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländer inte får möjlighet att gå i skolan. Det beror främst på bristande tillgänglighet, fördomar och fattigdom.