Gå direkt till innehåll
Var femte svensk inte trygg med ekonomin

Pressmeddelande -

Var femte svensk inte trygg med ekonomin

Pandemi, krig i Ukraina, räntehöjningar – det finns många orsaker till dagens ekonomiska osäkerhet. I en ny Novus-undersökning från mySafety Försäkringar uppger en av fem svenskar att de inte känner sig trygga med sin privatekonomi om deras nuvarande situation skulle förändras. Dessutom saknar tretton procent någon form av inkomstförsäkring ifall de skulle bli arbetslösa.

Efter en längre period av ekonomisk turbulens och osäkerhet har många sett över sin privatekonomi både en och två gånger, samtidigt som en av fem svenskar uppger att de inte känner sig trygga med sin privatekonomi om deras nuvarande situation skulle förändras. Dessutom saknar tretton procent av respondenterna någon form av inkomstförsäkring som skulle ersätta deras lön ifall de blev arbetslösa idag, enligt en Novus-undersökning genomförd på uppdrag av mySafety Försäkringar.

– Att så många som en av fem inte känner sig trygg med sin privatekonomi ifall deras livssituation skulle förändras är skrämmande siffror. Ekonomisk stress påverkar stora delar av livet och kan även leda till långsiktiga negativa konsekvenser för den enskilde individen, vilket i längden är negativt för samhället i stort, säger Daniel Elfvendahl, VD på mySafety Försäkringar.

Fler män har extra inkomstförsäkring
Fler kvinnor än män säger att de inte känner sig trygga med sin privatekonomi ifall deras nuvarande situation skulle förändras. Mest otrygga är unga i åldern 18 - 29 år där 27 procent uppger att de inte känner sig trygga med sin privatekonomi om deras nuvarande situation skulle förändras. Bland äldre i åldern 65 - 79 år är motsvarande siffra endast 8 procent. Bland låginkomsttagare med årsinkomst upp till 299 000kr (upp till 24 900kr/mån) uppger 30 procent att de inte känner sig trygga med sin privatekonomi om deras situation skulle förändras, jämfört med höginkomsttagare som tjänar över 800 000kr/år, där motsvarande siffra är 7 procent.

Fler män än kvinnor skyddar sin ekonomi med någon form av extra inkomstförsäkring, utöver a-kassa. En tredjedel av männen har en inkomstförsäkring eller annan privat lösning, men bara 24 procent av kvinnorna.

Resultat från undersökningen

  • 18% känner sig inte trygga med sin privatekonomi om deras nuvarande situation skulle förändras.
  • 21% av de kvinnliga respondenterna känner sig inte trygga med sin privatekonomi om deras nuvarande situation skulle förändras. Motsvarande siffra bland män är 15%.
  • 32% av de manliga respondenterna har en inkomstförsäkring eller annan lösning (ex. privat lösning eller annan försäkring) som skulle ersätta deras lön om de blev arbetslösa idag. Motsvarande siffra bland kvinnor är 24%.

Ämnen


Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av mySafety Försäkringar. Undersökningen genomfördes under perioden 28 mars till 4 april 2022 och hade 1546 deltagare i åldern 18 – 79 år. Undersökningen genomfördes via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen.

Om mysafety Försäkringar
mySafety Försäkringar har sedan 20 år utmanat försäkringsbranschen med innovativa lösningar för såväl nya som gamla problem och brott. Vi är ledande inom ID-skyddsförsäkring samt andra trygghetstjänster som förenklar i vardagen. Genom partners och våra egna kanaler erbjuder vi försäkringar till privatpersoner och företag i Norden. mySafety finns till för dig alla dagar, dygnet runt.

mySafety Försäkringar är en del av mySafety Group. För mer information, vänligen besök www.mysafety.se

Presskontakt

Daniel Elfvendahl

Daniel Elfvendahl

Group CEO +46733209445

mySafety - försäkringar för en digital värld

mySafety Försäkringar har i över 20 år utmanat försäkringsbranschen med innovativa lösningar för såväl nya som gamla problem och brott. Vi är ledande inom bedrägeri- och ID-skyddsförsäkringar samt andra trygghetstjänster som förenklar i vardagen. Genom partners och våra egna kanaler erbjuder vi försäkringar till privatpersoner och företag i Norden. mySafety finns till för dig alla dagar, dygnet runt.

mySafety Försäkringar AB
Tegeluddsvägen 21
Box 27 142 10252 Stockholm