Omslag
Omslag

Pressmeddelande -

Anders Borgs blackout i ny bok

Idag släpps boken ”Tre år är ingen tid, fyrtionio år är ingen ålder” från förlaget n/a Press. Bakom boken står Föreningen Borgaftons Vänner som sedan 2018 har uppmärksammat årsdagen av den fest i Stockholms skärgård där f.d. finansminister Anders Borg fick en blackout och begick ett antal omtalade handlingar. Datumet 28 juli har efter blackouten blivit känt som ”Borgafton” och i år fyller Borgafton alltså tre år, vilket firas med en jubileumsbok.

I boken ”Tre år är ingen tid, fyrtionio år är ingen ålder” ges en introduktion till Borgafton som högtidsdag. Boken innehåller bidrag från ett tjugotal svenska konstnärer och skribenter och här varvas reflektioner med litterära och konstnärliga gestaltningar som hämtat inspiration från den skandalomsusade festen.

”Borgafton har för många kommit att bli årets höjdpunkt i det för övrigt karga svenska kulturlandskapet” säger Karl J.M. Hellberg, språkrör för Föreningen Borgaftons Vänner. ”Det är en högtid tillägnad familjen och vännerna, en helkväll som går i sångens, dansens, extasens och blackoutens tecken” berättar Hellberg.

Förläggaren Noam Anton fortsätter, ”Att Anders Borgs blackout förkroppsligas i bokform är ett sätt att visa vilken kulturskatt som kan gömma sig i ett svarta hål som detta”. ”Den här boken är ett riktigt guldkorn och en räddning för alla dem som blev besvikna på Anders Borgs sommarprat” säger Noam Anton.

Boken kan beställas från Bokus eller direkt från förlaget n/a Press.

Om Föreningen Borgaftons Vänner

Föreningen Borgaftons Vänner är en ideell förening som sprider kunskap om Borgafton och värnar om Borgaftons fortlevnad som svenskt kulturarv.

Om n/a Press

Noam Anton Press eller n/a Press är ett nystartat bokförlag som ger ut böcker av bildkonstnärer som arbetar med text som konstnärligt material.

Kontakt

Karl J.M. Hellberg (ordförande för Föreningen Borgaftons Vänner)

foreningenborgaftonsvanner@gmail.com

0706151233

Taggar

  • föreningen borgaftons vänner
  • borgafton
  • mattias hellberg
  • anders borg

Noam Anton Press eller n/a Press är ett obe­roen­de bok­för­lag som ger ut böcker av bild­konst­närer som ar­betar med text eller teori som konst­när­ligt mater­ial. Vår ut­giv­ning är tänkt som en platt­form för kon­ceptu­ella ex­peri­ment och text­uella essä­er där den enskil­da pub­likation­en ofta bara är ett litet bur­språk på en konst­när­lig prak­tik som är för­ank­rad i något annat fält än litt­eratur och skri­vande. Våra ut­giv­are är inte författ­are i första hand utan snar­are bild­konst­när­er med ett starkt in­tresse för text­u­ell gestaltning.