Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Kontakter

Julia Gjötterberg

Julia Gjötterberg

Presskontakt Marknadschef 08-16 01 20
Helène Schulte

Helène Schulte

Presskontakt Rektor Utbildningsadministration 08-16 01 20
Simon Berg

Simon Berg

Presskontakt Administrativ chef +46 8 16 01 20

Naprapathögskolan - Nordens största högskola inom manuell medicin

Naprapathögskolan i Stockholm är Nordens största högskola inom avancerad manuell medicin och har utbildat naprapater sedan 1970.

Naprapathögskolan vision är att vara en världsledande utbildning inom manuell medicin, att stödja och bedriva forskning av hög internationell kvalitet inom manuell medicin i allmänhet och naprapati i synnerhet samt att befästa och utveckla naprapatins roll i samhället.

Naprapatprogrammet är en fyraårig, studiemedelsberättigad heltidsutbildning som leder fram till naprapatexamen - ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven legitimationstjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Naprapati är en gren inom manuell medicin. Det innebär att Naprapater använder sina händer för att behandla besvär från muskler och leder. Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder att korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande. Naprapati betyder alltså att korrigera orsak till lidande.

Naprapatin har sitt ursprung i USA kring förra sekelskiftet och den första amerikanska naprapatutbildningen grundades 1907. Till Sverige kom naprapatin i slutet på 1960-talet och den svenska naprapatutbildningen grundades 1970.

Naprapater är en legitimerad yrkesgrupp med skyddad yrkestitel. Det innebär att naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Det finns idag ca 1200 naprapater i Sverige som varje år utför ca 1,5 miljoner behandlingar.

Naprapathögskolan
Kräftriket 23 A
114 19 Stockholm
Sverige