Pressmeddelande -

Anders Sundström utreder de statliga bolagens medlemskap i Svenskt Näringsliv

Regeringen har beslutat att uppdra åt Anders Sundström, VD i Folksam, att pröva de statligt ägda bolagens medlemskap i bransch- och arbetsgivarorganisationer. Den frågeställning som ska prövas är om de statliga bolagens medlemskap i Svenskt Näringsliv och aktuella arbetsgivar- eller branschorganisationer tillgodoser bolagens intressen på ett tillfredställande sätt. Alternativa lösningar för statligt ägda företag ska tas fram och prövas. De bolag som staten äger aktier i är regelmässigt medlemmar i en arbetsgivarorganisation och/eller en branschförening. Eftersom flertalet arbetsgivarorganisationer och branschföreningar är medlemmar i Svenskt Näringsliv är de statligt ägda bolagen inte sällan indirekt också medlemmar i Svenskt Näringsliv. Kontakt: Håkan Carlsson Pressekreterare hos Thomas Östros 08-405 55 60 0708-67 39 86

Ämnen

  • Politik