Pressmeddelande -

Arbetslivsminister Hans Karlsson kommenterar AKU: Fortsatt gynnsamt läge på arbetsmarknaden

- När årets första fyra månader har gått kan vi konstatera att vi har en mycket gynnsam utveckling på arbetsmarknaden. Vi ser en stadigt minskande arbetslöshet och en ökande sysselsättning. Antalet lediga jobb fortsätter att öka kraftigt, den utvecklingen är nu bättre än under de senaste fyra åren. Efterfrågan på arbetskraft stärks kontinuerligt, säger arbetslivsminister Hans Karlsson. - Att arbetsmarknaden nu stärks bekräftas i både SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) och i AMS statistik. Tyvärr är SCB:s statistik ojämn mellan månaderna vilket gör det lite svårare att jämföra utvecklingen. Dessutom genomfördes en omläggning av sättet att mäta i AKU under förra året. Denna månad är den första månaden som statistiken sedan den nya mätmetoden infördes går att jämföra med förra året, fortsätter Hans Karlsson. - Dagens arbetslöshetssiffra på 5,5 procent skulle om man jämför med den gamla mätmetoden ligga ungefär en halv procentenhet lägre, alltså runt 5,0 procent, vilket också stämmer väl överens med AMS siffra för april månad som var 4,6 procent, säger Hans Karlsson. Kontakt: Åsa Gunnarsson Pressekreterare hos Hans Karlsson 08-405 12 65 070-267 84 26 Therese Svanström Andersson Politiskt sakkunnig 070-298 32 44

Ämnen

  • Politik