Pressmeddelande -

Bättre rutiner vid övergång från sjukskriven till arbetssökande

Pressmeddelande 30 maj 2006 Socialdepartementet Näringsdepartementet Arbetslivsminister Hans Karlsson kommenterar de handläggningsrutiner som Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) utarbetat på regeringens uppdrag. - På ett handlingskraftigt sätt har Försäkringskassan och AMS tagit sig an problemet med sjukskrivna som hamnat mellan stolarna. Jag förväntar mig att de båda myndigheterna tillämpar de rutiner som nu utarbetats - i varje enskilt fall och av varje enskild handläggare, säger arbetslivsminister Hans Karlsson. Kontakt: Åsa Gunnarsson Pressekreterare hos Hans Karlsson 08-405 12 65 070-267 84 26

Ämnen

  • Arbetsliv