Pressmeddelande -

Glädjande stark utveckling på arbetsmarknaden enligt AMS prognos

Arbetslivsminister Hans Karlsson kommenterar AMS prognos för resten av året och 2007 som presenteras idag: - AMS prognos bekräftar den gradvisa förstärkning av arbetsmarknaden som jag har sett det senaste halvåret. Prognosen visar att det finns en stark framtidstro och vilja hos arbetsgivare på hela arbetsmarknaden att nyanställa och sysselsättningen kommer därför att öka kraftigt, säger arbetslivsminister Hans Karlsson. - Det är glädjande att sysselsättningen inom industrisektorn nu för första gången på flera år förutspås öka igen som ett resultat av att såväl hemmamarknaden som exporten stärkts. Positivt är också att den privata tjänstesektorn och inte minst mindre företag inom branschen ser framför sig ett ökat antal anställda under det närmaste året, säger Hans Karlsson. - Att fler söker sig ut på arbetsmarkanden nu när konjunkturen vänder uppåt är positivt, många väljer till exempel att arbeta istället för att studera. Det innebär dock att arbetslösheten sjunker lite långsammare än väntat. De arbetsmarknadspolitiska insatserna är därför fortsatt mycket viktiga för dem som står långt från arbetsmarknaden, inte minst för ungdomar som saknar gymnasieutbildning, säger Hans Karlsson. Kontakt: Åsa Gunnarsson Pressekreterare hos Hans Karlsson 08-405 12 65 070-267 84 26

Ämnen

  • Arbetsliv