Pressmeddelande -

God resultatutveckling i de statliga företagen

Företagen med statligt ägande förbättrade resultatet efter skatt med 44 procent under årets första tre månader 2006 jämfört med samma period förra året. Resultatet efter skatt uppgick till 15,4 (10,7) miljarder kronor, enligt den i dag publicerade delårsrapporten från Regeringskansliet. Vattenfall, Posten, Vasakronan och Sveaskog redovisade kraftiga resultatförbättringar. Även Apoteket, Green Cargo, Samhall, SJ, SVEDAB, Systembolaget och TeliaSonera förbättrade sina resultat avsevärt under det första kvartalet. Bruttoinvesteringarna ökade med 36 procent till 7,4 (5,4) miljarder kronor. Vattenfall, Posten och V&S Vin och Sprit bidrog främst till den höjda investeringsnivån. - Det är glädjande att se att den positiva utvecklingen i de statliga företagen fortsätter. Särskilt de fortsatt ökade investeringarna som bidrar till utveckling och tillväxt runt om i landet, säger näringsminister Thomas Östros. Företag med statligt ägande utgör en betydande andel av det inhemska näringslivet. Delårsrapporterna är ett instrument för att öka genomlysningen av dessa företag. Regeringskansliets delårsrapport för januari-mars 2006 för företag med statligt ägande finns att hämta på: www.regeringen.se Kontakt: Håkan Carlsson Pressekreterare hos Thomas Östros 08-405 55 60 0708-67 39 86 ------------------------- Relaterade publikationer ------------------------- Rapport för företag med statligt ägande januari - mars 2006 (Q1-2006) (http://www.regeringen.se/sb/d/6320/a/64676)

Ämnen

  • Politik