Pressmeddelande -

Handelssekreterarkontor i Helsingfors

Pressmeddelande 18 maj 2006 Näringsdepartementet Utrikesdepartementet Regeringen beslutade idag att medge att Exportrådet inrättar ett handelssekreterarkontor i Helsingfors. Kontoret öppnar den 1 augusti 2006. Handelssekreterare kommer att utses inom kort. Sveriges handel med Finland är omfattande och ett centralt led i traditionellt nära och rika grannrelationer. Exporten uppgick 2005 till 59,6 miljarder SEK och vår import från Finland till 50.5 miljarder SEK, vilket sätter Finland på sjätte plats på listan över Sveriges främsta handelspartner. ------ Exportrådet har ett femtiotal kontor i 43 länder och ägs gemensamt av staten och näringslivet. Kontakt: Håkan Carlsson Pressekreterare hos Thomas Östros 08-405 55 60 0708-67 39 86 Gunnar Bloom Ämnesråd 08-405 56 80 ------------------------- Läs mer ------------------------- Läs mer om handelsfrämjande på regeringens webbplats (http://www.regeringen.se/sb/d/3021)

Ämnen

  • Politik