Pressmeddelande -

Jens Orback medverkar i konferensen: Från FN till Örebro - en resa i jämställdhet

Tisdagen den 29 och onsdagen den 30 november arrangerar näringsdepartementet tillsammans med Sveriges kommuner och landsting en nationell konferens om jämställdhet. Rubriken är: Från FN till Örebro - en resa i jämställdhet. På konferensen medverkar bland annat jämställdhetsminister Jens Orback och Carolyn Hannan, chef för FN:s enhet för jämställdhetsfrågor. Syftet med konferensen är att ge politiker, tjänstemän och organisationsföreträdare inspiration till idéer om hur överenskommelser på global nivå kan genomföras och bli verklighet på lokal nivå, öka kunskapen om FN:s arbete för att stärka kvinnors ställning i samhället samt att stimulera det lokala jämställdhetsarbetet. Ur programmet: Tisdag 29 november 12.00 Registrering Mellan 12.00 och 13.00 medverkar Jens Orback i ett telefonväkteri i Sveriges Radio Örebro Kl. 13.15 Kvinnokonventionen - ett redskap i regeringens jämställdhetsarbete Jämställdhetsminister Jens Orback Kl. 13.30 FN:s arbete för att stärka kvinnans ställning i samhället Carolyn Hannan, FN, Division for the Advancement of Women Kl. 14.00 Kvinnokonventionen och kommunernas svar (IULAs deklaration) Lena Ludvigsson, vice ordförande i Kommunförbundet Kl. 15.40 Jämställdhetsintegrering - strategi för framgång? Anna Sandquist, Näringsdepartementet, Jämställdhetsenheten Onsdag 30 november Kl. 08.30 Jämställdhetspolitiken mot nya mål Utredare Gertrud Åström Under dagarna medverkar olika organisationer vid ett mingeltorg med information om sitt jämställdhetsarbete. Läs hela programmet på http://www.regeringen.se/sb/d/2593 Fakta FN: generalförsamling antog 1979 Kvinnokonventionen (CEDAW, "Convention on the elimination of all form of discrimination against women"). Sverige ratificerade konventionen 1980. Fram till i dag har 180 av FN:s 191 länder antagit konventionen. Kvinnokonventionen kräver bland annat att regeringar riktar in sitt arbete på att utrota diskrimineringen av kvinnor inte bara i den offentliga sfären utan även i den privata. 1995 höll FN den fjärde kvinnokonferensen i Peking. 189 länder antog en deklaration och en handlingsplan för att skynda på arbetet med att fullfölja åtagandena i Kvinnokonventionen. Kvinnokonferensen i Peking resulterade i konkreta mål för att förbättra kvinnors möjligheter att komma i åtnjutande av sina mänskliga rättigheter och driva på arbetet med jämställdhet i alla världens länder. Kontakt: Presskontakt för jämställdhetsminister Jens Orback under detta arrangemang: Marie Näslund 070-285 28 47 Britt Öhman Departementssekreterare 08- 405 36 89 ------------------------- Läs mer ------------------------- Läs mer om konferensen och programmet här (http://www.regeringen.se/sb/d/2593)

Ämnen

  • Politik