Pressmeddelande -

Mentorer för nya företagare

Mentorer för nya företagare Ny version! Regeringen har idag beviljat Almi Företagspartner AB (Almi) 6 miljoner kronor för att utarbeta formerna för och genomföra ett nationellt mentorprogram under år 2006. Insatserna ska utföras tillsammans med NyföretagarCentrum - Stiftelsen Svenska Jobs and Society. Ett mentorprogram för nyföretagande syftar till att personer som står i begrepp att starta eget företag samt personer som nyligen startat företag får tillgång till en mentor som bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk. - Nyföretagandet är rekordhögt och erfarenheten visar att mentorskap kan vara betydelsefullt för dem som är på väg att starta företag, säger näringsminister Thomas Östros. Målsättningen är att programmet ska leda till ett nätverk som bjuder in till och uppmanar etablerade och nya mentorer och mentorgrupper att samlas för en gemensam nationell satsning. Kontakt: Håkan Carlsson Pressekreterare hos Thomas Östros 08-405 55 60 0708-67 39 86

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag